Duchovní stránky
Evy Fialové

Aktivační kódy (andělská poselství)
Diamantová voda
Duchovní vzestup planety Země
Energie z vesmíru
Fyzické příznaky vzestupu
Skupinové meditace
SOLFEGGIO FREKVENCE
Tatvy + Tatvické hodiny
Energie z vesmíru

Aktivně se účastnit globální změny není nic snadného

 
To, co v současné době prožíváme (a co vstřebáváme do svého nervového systému), je rozdělení časových linií/realit. Je to přirozený důsledek kolektivní cesty, jíž se lidstvo rozhodlo vydat. Není však každému přáno, aby se v této chvíli "probudil".

Mnozí z nás vnímají toto dělení/štěpení časových linií ve svých osobních vztazích, ať se jedná o vztahy přátelské, milenecké nebo dokonce rodinné. Vidíme to na místech, kde žijeme; na místech, jimž říkáme "doma". Někteří lidé prostě přestávají ladit s bydlištěm, jež jim doteď vyhovovalo, zejména v hustě obydlených oblastech, nebo se zaměstnáním, které vykonávali léta. Pak je snadné si na takové vztahy, domov nebo práci začít stěžovat.

Nicméně klíčem je změna frekvence / vibrace. Když se začnete probouzet, hledat pravdu a věnovat se práci na sobě, celá vaše bytost a její frekvence se začne měnit. Tato změna zažehne vnitřní konflikt se vším, co není té samé frekvence. Nemá smysl se ostatními lidmi nebo okolními podmínkami nechat rozčilovat. Takové reaktivní chování je dokonce dosti kontraproduktivní a vytváří frekvence, jimiž se živí matrix ? pamatujte, tito parazité z jiných světů potřebují, abychom se hněvali, ostře reagovali na různé věci, abychom si promítali své vlastní problémy do okolního světa a abychom spolu bojovali.

Místo, kde žijete (a lidé, jimiž jste obklopeni) svého času vibračně dokonale odpovídalo vaší vlastní úrovni. Musíme si dávat pozor, abychom nepromítali svůj stín na své okolí a nepřičítali vnějšímu světu vinu za změny, jimiž procházíme a které vycházejí z našeho nitra. Až umožníte změnám, aby se projevovaly, a zároveň se soustředíte na svůj vlastní vývoj; budete na sobě nadále upřímně pracovat, hledat pravdu a naučíte se reagovat z úrovně vědomí nulového bodu (nereaktivního vědomí), vstoupí vám do života automaticky ti správní lidé a příležitosti, které vám pomohou expandovat vaše vnímání Toho, co je.

Jestliže se cítíte v některém ohledu "zaseklí", je to znakem toho, že se máte ještě něco naučit (nezapomínejte, že na nás vždycky čekají nějaké další lekce, takže si na ten občasný pocit "uvíznutí" zvykněte). Zde je nejdůležitější trpělivost. Vyhněte se tomu, abyste se rozhodovali na základě zoufalství, strachu nebo hlavové "paralýzy z analýzy". Je nutné nechat se vést intuicí, vnitřním vedením a nic nelámat násilím.

Jako frekvenční kotvy (a společenští odpadlíci) budeme během těchto časů přechodu postupně přitahovat osoby a místa, která budou odrážet naši ztělesněnou vibraci. I my sami k nim budeme přitahováni, funguje to vzájemně. Ono není zdaleka jen na našem egu a jeho touhách, aby určovalo, kde a s kým máme v danou dobu být.

Neinkarnovali jsme se na tuto planetu, abychom si tu udělali prázdniny a vyhýbali se nepříjemnostem, ale abychom se aktivně účastnili této globální změny, která právě probíhá. K naší účasti na tomto "bodu zlomu" je třeba našich vibrací, darů a talentů a lekcí, kterým se máme naučit svým vlastním osvobozováním a pomocí ostatním na jejich vlastní cestě. To znamená, že budeme umísťováni do oblastí a vysíláni k lidem, kde budeme nejvíce zapotřebí na základě našeho osobního účelu života, jenž je určován naším vyšším já, a ne touhami našeho ega.

Na planetu proudí stále dynamičtější energie. Polarita světla a temnoty se zintenzívňuje a zesiluje tření v proudu, v němž plaveme. Světlo vynáší na povrch všechno, co v nás není v souladu s naším pravým já. Spaluje vše, co není pravé, a nutí temnotu ke kontaktu s naším vědomím (jak zvnějšku, tak zvnitřku), aby mohla být transformována alchymickým ohněm transmutace. Někdy to nebývá příliš příjemný proces (mírně řečeno). Ale jediný způsob, jak ho konečně mít za sebou, je projít jím.

 

 

Právě dopadající energie - září 2007

Od září se začne naplňovat proroctví ohledně otevření brány a vzestupu hladiny energií na nejvy??í mo?nou míru. V?ichni, kteří toto pocítí, budou do jednoho vnímat spoustu mimosmyslových informací. Projevy budou velice krátkodobé, dokud se v?e opět neustálí. V?ichni, kteří pocítí tyto změny, budou samozřejmě také sami od sebe po?adovat změnu ve svých ?ivotech, nebo? takto ji? pro tyto du?e není mo?né ?ít. Lidé se k těmto projevům budou stavět velice odmítavě, nebo? si nebudou vědomi toho, proč se jim to děje a bude to vy?adovat spoustu trpělivosti a zároveň zásadní změnu v jejich ?ivotních postojích, nebo? to, čemu se budou nejvíce bránit, udeří s nebývalou silou.

Energie budou přicházet ve vlnách a ka?dá vlna bude doprovázena změnou okolního počasí. Změny počasí probíhají neustále, av?ak změny, které budou provázet tyto energetické náboje, budou velice málo patrné.

Během září také nastane otevření brány Slunce, která bude sama nasávat ve?keré negativní energie ze Země. Aktuálně jsme ve velmi vysokých vibracích a mů?eme se cítit i vidět ?rozptýleně" nebo pro?ívat citový zmatek, ztrátu, opu?tění.

Nelze říci, ?e se Země očistí, ale bude moci odejít dal?í část těchto energií, nastřádaných zde během spousty minulých let. Teprve poté nastane mírná úleva, i kdy? celkově velice nepatrná. Lidé budou stále poci?ovat tyté? příznaky jako dosud, nebo? jsou součástí transformace. Mo?ná se objeví i dal?í příznaky, jako například tlaky na srdci a oběhové problémy. Mů?e se objevit i hučení v u?ích nebo jiné příznaky vzestupu. Nelze říci, ?e tyto problémy bude jednoduché překonat, ale ten, kdo se bude vědomě sna?it postoupit do vy??ích vibrací, zvládne tyto problémy daleko snáze.

Příchozí energie jsou pouze předzvěstí dal?ích, daleko silněj?ích, které budou přiná?et nové informace a proudit do myslí těch, kteří mají ve svých kódech kód pomoci ostatním a kód světlono?e pro hledající a tápající. V?e se začíná měnit a během několika let se projeví následky těchto změn, nebo? je ?ádoucí, aby tyto změny proběhly.

Spousta informací přijde na Zemi je?tě během tohoto roku. Tyto informace byly mnoho tisíců let dr?eny v tajnosti a nyní nastává čas jejich návratu k lidem, kteří s nimi budou umět nalo?it. Tito lidé budou ti, kteří budou učit ostatní.

Takto se bude také zčásti měnit temnota na světlo. Spoustu energií je?tě nemů?e tu tmu proniknout, ale přichází doba, kdy se proud energií neustále zesiluje a jejich působení se bude projevovat okam?itě po jejich dopadu na určené místo.

 

Fotonový pás - éra Světla začíná (1.)

Ano, posouváme se do zóny vesmíru, kde je pásmo fotonové energie. Na?e hvězda se vnoří do tohoto pásma na nějakých 2000 let a tato událost se děje ka?dých 11000 let. Naposledy, kdy tomu tak bylo, bylo období Atlantidy. 11000 let mimo fotonový pás se nazývá Galaktická Noc. Ná? hvězdný systém je 8. hvězdou plejádského souhvězdí. Na?e hvězda obíhá Alcyon, stejně jako dal?í plejádské hvězdy. Alcyon se nachází ve fotonovém pásu po celý čas. Jiné vystupují a vstupují na různou dobu, co? je odvislé od jejich orbitální dráhy. Zku?enost, kterou za?íváme na Zemi, kdy? vstupujeme a vystupujeme z fotonového pásu, je extrémně cenná. Trilióny du?í se proto pokou?ejí dostat pro tuto jízdu tělo.

Začínáme se nasunovat do fotonového pásu a zcela v něm budeme ponořeni kolem roku 2012. Ve fotonovém pásu se stávají zdi mezi různými dimenzemi stále více tenké, nebo neexistují vůbec. Jednou z věcí, která bude muset nastat, a? se dostaneme do fotonového pásu je to, ?e si budeme muset osvojit 4. dimenzi a integrovat ji do na?í planety. Přechod do a z fotonového pásu je charakteristická radikálním počasím, podnebnými změnami. Bude to docela zajímavé, nebo? svět 4. dimenze začíná padat do na?í reality 3. dimenze. Elementy ze čtyřky mohou budou individuálně přitahovat, budou schopni "vidět" a interaktovat zcela v závislosti na na?em vědomí. Mohli bychom si přitahnout místnost plnou ďáblů vystavujících své vidle, ale také plnou místnost andělů. Čtvrtá dimenze je polarizována velmi podobně, jako 3. dimenze a bytosti úrovně 4. dimenze mají svou vlastní agendu.

Od pomoci a po?ehnání k přímému působení na ná? vývoj. Ná? stav vědomí JE tou NEJDŮLE?ITĚJ?Í VĚCÍ. Opakuje to stále. Zdůraznila také "BÝT V PŘÍTOMNOSTI". Podle ní není načasování této události tak důle?ité, jako jsme my, z perspektivy vědomí ji? v tom jsme. Vrchol aktivity podnebných změn by podle ní měl být mezi lety 1998-2001. Mluvila o dimenzích takto: první dimenze - minerální ří?e - vědomí rezonance matky země prostřednictvím krystalů .. 2. dimenze - ří?e rostlin - vědomí vnímání matky země prostřednictvím interakce a komunikace s rostlinamy, t.j. Findhorn 3. dimenze - čas a prostor - vědomí zvládnutí lineárního času prostřednictvím "bytí tady a teď" polarizovaného do pozitivity a negativity 4. dimenze - nefyzické království archetypů, průvodců a nefyzických bytostí. Přístupné prostřednictvím průvodců, archetypů a andělů - a také polarizováno do negativity a pozitivity.

A? se ocitneme ve fotonovém pásu, budeme mít přístup ke v?em dimenzím vědomí. Lidé celého světa se sna?í o malý kousek vědění, osvícení, naději pro budoucnost svých dětí ve světě rozrůstajícího se poní?ení, drog, znásilnění, vra?d atd. Proroci zkázy ká?ou o fyzickém hororu a anihilaci. Je to jako velký vír, velká nasávající spirála, stále dolů ve tmě a zoufalství. Kdy? se v?ak podíváte vzhůru, mů?ete vidět světlo na ?pici a vydrápat se ven z tohoto stále zrychlujícího se stisku beznaděje. Pravda je někdy tak jednoduchá, ?e ji přehlédneme, ignorujeme ji a sna?íme se nalézt mnohem komplikovaněj?í odpověď, zatímco pravda tam pořád le?í, brnká vás přímo do nosu jako vá? cestovní pas ven víru směrem do budoucna.

V?echno začíná kolem malého atomu a skupiny malých elektronů, které obíhají kolem. Anglický fyzik Paul Adrain Maurice Dirac prohlásil, ?e ke ka?dému druhu částice existuje anti-částice. V roce 1932 Carl David Anderson objevil anti-elektron a pojmenoval ho pozitronem. V roce 1956 byly objeveny anti-proton a anti-neutron. Kdy? se vytvoří anti-částice, vchází do existence bě?ných částic a je pouze otázkou času... zlomku vteřiny.. ne? se setká a srazí s elektronem. Náboje se zru?í a celková hmotnost páru je přeměněna do formy fotonů. To nabízí nový a zcela bezprecedentní zdroj energie.

FOTON se v nejbli??í budoucnosti stane va?ím ?ivotním stylem. Fotonové pásmo bylo ve vněj?ím kosmu objeveno v roce 1961 satelitními přístroji. Nyní se posuneme do Plejád... Sedmi sester.. odhadem 400 světelných let odtud. Tato skupina hvězd je základem nesčíslně mytologických příběhů v mnoha zemích světa... Řečtí Bohové, Australské Snění, Čínská mytologie. Citujme aspoň několik astronomů: Jose Comas Sola dělal speciální studii Plejád a objevil, ?e tvoří systém, kterého součástí je i na?e slunce, stejně jako několik dal?ích sluncí; a v?echna mají zřejmě své planetární systémy. Freidrich Wilhelm Bessel ukázal, ?e členové této skupiny měli předchozí pohyb 5,5 obloukových vteřin za století ve stejném směru. Isaac Asimov... "Lze předpokládat, ?e v?echny hvězdy ve shluku mají stejný chronologický věk." Edmund Halley, kdy? studoval pozici hvězd, zaznamenal, ?e nejméně tři hvězdy nebyly na pozicích tak, jak je udávali Řekové.

Rozdíl byl tak velký, ?e je nepravděpodobné, ?e by Řekové či Halley udělali chybu. Hylleymu se zdálo velmi jasné, ?e se tyto hvězdy pohybují uvnitř systému. Také Paul Otto Hesse vytvořil speciální studii tohoto systému, jeho? je na?e slunce součástí a objevil v absolutně pravých úhlech k pohybům sluncí FOTONOVÝ PÁS či MANASKÝ PRSTEN, fenomén, kteří vědci zatím nedokázali laboratorně zopakovat. Na?emu slunci trvá 24.000 let, ne? dokončí orbit a je rozděleno do sekcí. 10.000 let temnoty je období, jak to známe nyní, noc a den a poté 2000 let neustálého světla, pak znovu 10.000 let temnoty a pak znovu 2.000 let světla.

V tomto okam?iku jsme pripraveni vstoupit do fotonoveho pasu, stane se to mezi aktualni chvili a koncem stoleti. Zavrsili jsme cely cyklus a jsme znovu na zacatku. Je to dopodrobna popsano v bibli, v knihach o mytologii, Nostradamem a modernimi vedci. Az Zeme poprve vstoupi do fotonoveho pasu, bude to vypadat, ze nebe hori, ale budte v klidu, jde o studene svetlo, takze nedojde k zaru. Pokud se do pasu nejprve zahali Slunce, dojde k bezprostredni temnote, ktera pocitana podle nasi rychlosti ve vesmiru, bude trvat 110 hodin. Interakce mezi slunecni radiaci a fotonovym pasem zapricini, ze nebe bude vypadat, jako by bylo plne padajicich hvezd. Az vstoupi do radiacniho pasu Zeme, vsechny molekuly budou nabuzene, vsechny atomy se zmeni, veci zacnou zarit., BUDE TRVALE SVETLO. Uz nebude temnota, ani v nejhlubsi jeskyni, ani v lidskem tele.

Rychly pohled do krestanske bible: "Vsechny hvezdy budou padat z nebe a nebe jiz nebude..." Ocekava se, ze rotace Zeme se omezi. Kvuli redukovane slunecni radiaci se teploty ochladi a vytvori se ledove prikrovy az do 40. stupne obou polokouli. Vase ucebnice dejepisu vam sdeli, ze doslo nejmene k 5 dobam ledovym a podle vseho trvaji kolem 2000 let. Stoji za zminku, ze svetova komunikacni centra, pevne satelity, americke zakladny a pokusna mista jsou uvnitr "bezpecne zony". Je to plan, nebo nahoda? A kde se nachazite vy?

V na?em kosmu existují tři typy lidí: hmotní, jako jsme my, co? je člověk tvořen pevnou látkou, pak atmosféričtí, také hmotní, ale molekulární struktura je zcela jiná a éteričtí, zcela nehmotní. A? vstoupíme do fotonového pásu, normální, zdravá osoba bude poci?ovat otřesy, jako kdy? strčíte prsty do zásuvky a transformace bude kompletní -- přeměníte se z hmotné osoby na atmosférickou osobu ("a budeme změněni na nesmrtelné bez rozdělení smrtí mrknutím oka"). Teologové do velké hloubky popsali biblické postavy a prohla?ují, ?e ?ili v období světla. Obloha a atmosféra byly jiné a zřejmě nikdy nepr?elo. Nostradamus ve ver?í o konci světa, jak ho známe, pí?e o roce 1999: "a u? nebude pr?et, ale za 40 let bude normálně." V domorodé mytologii se říká: "Lidé byli odli?ní od dne?ních, měli jsme most ke hvězdám." Ve v?ech jejich příbězích pokud se vyrovnali Náčelníkovi či Star?ímu, uprchli ke hvězdám. Stejně tak Řekové. Zdá se, ?e vesmírné cestování je uvnitř fotonového pásu snadné. V roce 1962 jsme se dostali do vlivu Fotonového pásu. Rok 1962 byl rokem obrovské UFO aktivity. Dostali jsme se do sféry cestovatelů vesmírem, kteří pou?ívají Fotonový pás?

Tak jak se řítíme blí?e a blí?e, bude si nás prohlí?et stále vět?í mno?ství UFO, ne? se zrodíme do roků světla. Zdálo by se, ?e se to ji? děje. Erich Von Daniken, kdy? nav?tívil Ji?ní Ameriku, objevil kmen s objektem, který jim dali hvězdní lidé před tisíci lety. Bylo jim řečeno, aby ho udr?ovali v čistotě a řekli jim, ?e "a? začne hučet jako tisíce rojů včel, vrátíme se". Před třemi roky (t.j. v roce 1978) to začalo jemně bzučet. Kosmický budík nás připravuje na příchod světla? Zdá se, ?e některé civilizace ?ijí permanentně ve Světle. Kdy? na?e planeta ukončuje období světla a navrací se k 10.000 letům temnoty, vrací se ke Světlu a čekají pak na opětovný vstup? Vypadá to tak.

I Mayové ode?li narychlo se zprávou o svém budoucím návratu, který nyní podle badatelů bezprostředně hrozí. Nástěnné jeskynní malby po celém světě ukazují nákresy podobné systému Alcyonu. Kulový blesk.. fenomén, o kterém se toho málo ví, mo?ná malá kapsička Fotonového pásu? Podle v?ech UFO badatelů jejich posádky v?dy jeví zvý?ený zájem o jaderná zařízení. Co se stane s reaktorem uvnitř Pásu? Domnívám se, ?e na?i mají východisko před sebou. Fotonová energie se jeví být energií budoucnosti. Mnozí badatelé označují fotonové rakety na experimentálních discích "vzadu byly reflektory". Zprávy, které jsou k dispozici, označují pomalé, ne?ikovné plavidlo, ale uvnitř Fotonového pásu máme podle mne k dispozici stroj pro kam?ité neomezené cestování vesmírem. Je to kvůli tomu, ?e bude radiace na?eho slunce Fotonovým pásmem modifikována, věnují na?i vědci pouze malou pozornost sluneční energii? Přemý?lejme o tom, jak na?e planeta vyjde ze světla do temnoty. Původní mytologie říká "byli jsme vyhnáni do temnoty a bědovali, tak?e Bohové nám dali Slunce, aby nás hřálo a měsíc, abychom v noci viděli." Pokud se ledové čepice tvoří během světelných let, pak musí sluneční radiace při opou?tění pásu jistě led roztát... Potopy. Pokud v období světla nepr?í, je pochopitelné, proč se Noe tak děsil pohledu na první duhu. Gilgamé? mluví o velké potopě, ale ta byla zřejmě 10.000 let před Noemovou potopou. Přemý?leli jsme o na?em světě a vlivu na jednotlivce, ale co lidstvo jako celek?

Je představitelné, ?e mnozí lidé, kteří nebudou připraveni, úvodní zásah nepře?ijí. Pokud se led roz?íří do 40. stupně zeměpisné ?ířky, který kreje polovinu USA a vět?inu Evropy a Asie, pak bude mnoho lidí bez domova. Budou přijati v jiných zemích? V omezeném prostoru úrodné půdy bude mo?né podporovat nesčíslně milionů lidí? Domnívám se, ?e ne.

translation OSUD.cz 2007

Transformace: Duchovní probouzení a naprostý buněčný i energetický
přerod lidské bytosti - jak to poznáte?
 

"Kdyby včely zmizely z povrchu zemského, lidstvu zbývají čtyři roky ?ivota...." Albert Einstein. Včely bohu?el začaly v této době hromadně mizet...

Doba je význačná a přelomová, lidstvo zcela nepřipraveno vstupuje do jednoho ze svých nejtě??ích období. Sluneční radiace nezadr?itelným způsobem stoupá. Zatímco 99,9% spí, zbytek se sna?í připravit na tuto dobu a částečně i podniká protiopatření. Lidí budou bojovat o pře?ití a o duchovní vzestup, který není automatický. Neradi bychom ?ířili popla?né zprávy, ale máme dojem, ?e mnozí se ho nedo?ijí... Pí?e se teprve rok 2007 a kosmické proudy a Slunce nám ji? předvádějí stále se zvy?ující sílu. Ta se bude stupňovat. Vědecké elity ji? mají ohledně měnících se základních vzorců povědomí, ale ve?keré informace jsou zatím před lidmi utajovány, aby se přede?lo panice. Z toho důvodu mlčí i média a jsou vymý?leny l?i o tzv. "globálním oteplování" díky průmyslovému zneči?tění.

Fyzické potí?e:

Dřívě prodělaná nějaká infekční nemoc (často různé druhy "únavového syndromu", EBV virózy)
Bolest a píchání v různých částech těla. Zejména pak v zádech, hrudi, ramenech. Je to výsledek změn na úrovni DNA a uvnitř vás se budí "kristovské energie".
Krvácení z nosu či změny v menstruačních cyklech. Va?e energetické tělo se ocitá ve vět?ím tlaku, co? způsobuje v úvodní fázi krvácení.
Nevolnosti. Pocit "je mi ?patně od ?aludku". Dochází k různým změnám v rotaci Země, jejím sklonu, různě kolísají i gravitační tlaky. Citliví jedinci to cítí.
Motání hlavy. Svět se s vámi najednou zhoupne, nebo se cítíte tak, jako byste právě vystoupili z kolotoče.
Neobvyklé spánkové vzorce. Často se probouzíte v noci mezi druhou a čtvrtou. V noci se toho s vámi děje a vy se prostě potřebujete jen na chvíli nadýchnout. Budou dny, kdy neusnete a? do hluboké noci, budou dny, kdy se naopak budete budit velmi brzy. Budou často dny, kdy přes den budete úplně mrtví. Nebojte se jít si zdřímnout i přes den, hlavně odpoledne. Některé noci budete mít pocit, ?e spíte velmi mělce, ?e jste v podstatě ani neusnuli.
Fyzická dezorientace. Občas nebudete vědět, kde jste. Budete také vychýleni ze své osy, tudí? se například mlátit o futra dveří.
Různě se zvět?ující a pak zase zmen?ující uzliny.
Problémy s polykáním. Občas se stane, ?e se zakuckáte při pití, nebo jen polykání sliny.
Návaly obrovského pocení, často i v noci.
Pálení očí.
Citlivost na nízko vibrující energie.
Je vám ?patně v blízkosti některých lidí, nebo na některých místech, kde jste dříve neměli ?ádný problém.
Problémy s dechem. Dechová cvičení budou v této době velmi důle?itá. Občas budete doslova "lapat po kyslíku".
Problémy s různými částmi kosterního systému. Budou vás tlačit nově se vyvíjející ?lázy, např. v oblasti kostrče na zadku lze poci?ovat velké bolesti při sezení. Mu?i budou poci?ovat bolest varlat s měnícím se ?lázním systémem.
Ztráta ??ávy. Mů?ete se cítit úplně vy?dímaní, bez jakékoliv chuti dělat cokoliv. Je to v pořádku. Prostě vysaďte a dovolte si "nedělat nic". Je to podobné jako restart počítače.
Výpadky paměti. Nemů?ete si vzpomenout na věci či jména, na která byste si dříve vzpomněli i pokud by vás probudili v noci.
Bolesti zubů a pod zuby (zejména ?estka vpravo nahoře... :)) - zuby bolí zdánlivě bez příčiny a tvoří se pod nimi "váček-neváček", nebo se rozpadávají 
Klesá tělesná teplota, často a? k 35°C

Psychické příznaky:

Intenzivní, ?ivé sny, často nebývale hrůzostra?né. Mů?e se jednat o válku nebo nejrůzněj?í pří?ery. Uvolňujete staré vzpomínky.
Pocity obrovského vnitřního smutku bez zřejmého důvodu. Uvolňujete svou minulost (jak z tohoto, tak minulých ?ivotů) a to způsobuje smutek. Je to podobné, jako při stěhování do nového domu. Je zde smutek kvůli vzpomínkám, energii a zku?enostem starého domu.
Pláč bez zřejmé příčiny. Podobně jako v bodě o jednu vý?e. Je dobré a zdravé nechat stékat slzy. Pomů?e to odplavit staré energie. Pomine to.
Zvět?ující se "rozmluvy a mluvení sám se sebou." Zjistíte, ?e k sobě mluvíte stále častěji. Najednou zjistíte, ?e u? 30 minut chatujete sám se sebou. Za?íváte novou úroveň komunikace, která se stane plynněj?í, soustředěněj?í a hlub?í. Nezbláznili jste se. Pouze vámi plyne nová energie.
Výpadky vědomí. Pocit, ?e brzy omdlíte, ?e nejste ve svém těle. Va?e vědomí se zrovna toulá v jiné dimenzi.
Záchvaty hladu, kdy sníte celou ledničku, či naopak několikadenní nechu? k jídlu.
Obrovské pocity samoty, i ve společnosti ostatních lidí či svých blízkých. Nepříjemné pocity ve společnosti skupin lidí. Jdete posvátnou duchovní cestou, po které musí kráčet sám. Navíc tak, jak je vám ?patně, nejraději byste si někam zalezli...

Dal?í příznaky:

Náhlé změny v práci či kariéře. Velmi obvyklý symptom. Tak jak se měníte, mění se i věci kolem vás. Nebuďte znepokojeni, ?e jste stále nena?li vhodnou práci. Jste v proměně a mo?ná uděláte několik pracovních změn, ne? se usídlíte v pozici, která vám bude zcela vyhovovat.
Uvolňování z rodinných vztahů. Se svou rodinou jste spojeni prostřednictvím karmy. A právě zpracováním karmy se pouta postupně uvolňují a jste volní. Budet to vypadat, ?e se kamarádům a rodinným příslu?níkům vzdalujete, ale pomine to a budete mít ?anci navázat vztahy nové úrovně.
U některých činností u? prostě nemů?ete vydr?et. Nemů?ete se ji? v klidu dívat na televizi, či dělat jiné činnosti, se kterými jste dříve neměli problém.
Obrovská touha odejít Domů. Říkáte si, co na této ?ílené planetě pohledávám? Kde je láska? Kde jsou mí blízcí? Proč nejsem s nimi? Není to sebevra?edná nálada. Nejde o pro?ívání pocitů frustrace, ale hlubokého stýskání po něčem, co tak důvěrně znáte.
Energie chodí doslova ve vlnách. Někdy celý den něco poci?ujete, s výjimkou například dvou hodin, kdy se vám zcela uleví a pak to začne nanovo. Dříve to bývalo obráceně, ale s blí?ícím se vstupem Země do fotonového pásu Světla 21. prosince 2012 se poměr obrací...

Nic takového se vám zatím neděje? Je?tě nepři?el vá? čas. Transformace vás v ka?dém případě v nejbli??ích letech dříve či později zasáhne. A? do této chvíli se týkala zejména duchovně pracujících či citlivých lidí, zásah bude vět?í a vět?í ka?dým dnem.... Zále?í také na tom, v blízkosti koho zrovna ?ijete, s kým si povídáte, s kým pracujete, s kým se milujete... tyto vztahy mohou případné va?e změny buďto urychlit, nebo zabrzdit. V omezené míře (men?í, ne? je nám předkládáno k víře) transformační proces ovlivňuje i strava. Věřte, ?e va?e tělo si přesně řekne, co potřebuje a co u? nemů?e, nevěřte knihám a duchovním guruům, ?e musíte být vegetariány, či cokoliv jiného. Věřte sami sobě a svému vnitřnímu Bohu!

Pevně věřme, ?e lidé definitivně z povrchu zemského nezmizí, by? si o to některými svými my?lenkami a činy říkají. V ka?dém případě nás v?ak nečekají lehké časy.

Zdroj: osud.cz 2007

© 2002 - 2019 Eva Fialová