Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Kněz Řádu Melchisedeka

Tradice "Řádu Melchizedeka" začala asi před 4 000 lety a rozšířila se do různých kultur, jako např. do Asýrie a Babylonu a smísila se s egyptskými mystérii.

Egyptští faraonové a kněží chránili toto tajné vědění, jen zřídka je měnili. Přesněji řečeno: přidávali ke starému i nové vědění, aniž by staré proto změnili. Mystické kulty starého Egypta byly přístupné jen kněžím a faraónům a byly jimi drženy v tajnosti.

Tímto učením byli ovlivněni učenci známých jmen, jako jsou: Platon, Solon, Sokrates. Pastorem tohoto řádu byl také Paracelsus, Isaac Newton a další myslitelé dřívějších časů. Učení Veleknězů Řádu Melchizedeka se dnes opět předává ve školách mystérií. 

"Melchizedek" je biblická postava, která je popsaná v knize Genesis (žalm 110), kde se také o založení řádu Melchizedeka píše. Slovo Melchizedek ve své podstatě znamená jednotu v bratrství lidí. V hebrejštině se jedná o kombinaci dvou slov: "Mlg" (král) a "Zdk" (správná cesta, spravedlnost). Volně by se to tedy dalo přeložit jako "Král spravedlnosti" nebo také "Král míru". A v přeneseném významu to vyjadřuje "správné použití vědomé mysli a mentálních schopností". Řád Melchizedeka nás tedy učí skrze inspiraci používat a objevovat svoji vnitřní sílu, používat čistotu srdce a pomáhat lidem v jejich duchovním růstu. Řád Melchizedeka se odvolává na Melchizedeka, krále ze Salemu, který zasvětil Abrahama - a ten potom toto učení předával dál.

Řád Melchizedeka je určen těm, kteří jsou otevřeni přijmout změny ve svém myšlení. Je to učení, určené k duchovnímu růstu. Stejně jako například u Ra-Sheeby, také zde platí, že o toto zasvěcení projeví zájem opět jen ti, které osloví už samotný název a kteří si "vzpomenou". 

V Řádu Melchizedeka se provádí celkem 19 zasvěcení, která rozžiřují stupeň vědomí, zvyšují frekvenci aury a všech éterických těl. Těmito zasvěceními dostáváme intuitivní přístup ke starým a zapomenutým znalostem. Celá linie (tedy všech 19 zasvěcení) je rozdělená do dvou stupňů, z toho do I. stupně spadá 11 zasvěcení a do II. stupně spadá 8 zasvěcení.

 

I. stupeň
(Zlaté světlo Melchisedeka. Energetická očista čakrového systému a aury)
 
Před prvním zasvěcením se provádí prvopočáteční "naladění" (Zlaté světlo Melchizedeka), což je v podstatě energetické vyrovnání formou celkového pročištění čakrového a aurického systému.
 
1. zasvěcení:  Shakti
Přináší lásku, soucit a harmonii do našeho života. Je to speciální dárek tohoto Řádu Melchizedeka. 

2. zasvěcení:  Uzemnění
Uzemňuje žáka a posiluje u něj vědomí reality.

3. zasvěcení:  Duchovní schopnosti
Toto zasvěcení vede k větší objektivitě žáka "správně rozlišovat" a posuzovat různé situace a v rozličných úhlech pohledu.

4. zasvěcení:  Komunikace
Pomáhá v nastolení komunikace s duchovními průvodci řádu Melchizedeka.

5. zasvěcení:  Integrace pravé a levé mozkové hemisféry
Aktivuje propojení levé a pravé mozkové hemisféry.

6. zasvěcení:  Ochrana žáka od alfy až po omegu
Nastavuje silnou ochranu žáka před negativními energiemi a jakýmkoliv fyzickým nebezpečím.

7. zasvěcení:  Rozvoj vědomí
Rozšiřuje pole vědomí a zvyšuje celkovou spiritualitu žáka.

8. zasvěcení:  Rozvoj soucitu
Začínáme rozumět tomu, že jsme všichni bratři a sestry. Toto zasvěcení nám pomáhá pochopit pojem a význam slova "jednota".

9. zasvěcení:  Čištění kauzálního těla
Čištění tohoto těla je specialitou řádu Melchizedeka. Pomáhá nám k lepšímu napojení na Vyšší Já a všude tam, kde se odstraňují bloky ve spirituálním vývoji.
 
10. zasvěcení:  Spiritualizace čakrového systému
Toto zasvěcení zvyšuje frekvenci čakrového systému a zjednodušuje nám tím přístup k vyššímu nadsmyslovému vnímání.

11. zasvěcení:  Zasvěcení k získání odvahy
Odvaha je schopnost umět překonávat svůj strach. Tímto zasvěcením se zbavujeme různých zakořeněných strachů.
 
 
II. stupeň
(Spojení zlatého světla a duhové energie Merkaba - očista světelného těla)
 
Před 12. zasvěcením se provádí celková energetická očista světelného těla.

12. zasvěcení:  Energetizace
Toto zasvěcení pracuje v rovině aury, ve které se odehrávají naše sny a která se obalí ochraným bílým světlem. Dochází tímto k energetizaci fyzického těla.

13. zasvěcení:  Zasvěcení do Světla
Toto zasvěcení aktivuje větší příliv Světla do vnitřních orgánů.

14. zasvěcení:  Odstranění implantátů
Odstraní jakoukoliv astrální i mimozemskou entitu z našeho energetického systému.

15. zasvěcení:  Vyrovnání meridiánů
Toto zasvěcení uvádí tok energie v meridiánech do rovnováhy.

16. zasvěcení:  Duchovní vzestup
Zvyšuje frekvenci aury, přičemž nám umožňuje kontakt k duchovním bytostem řádu Melchizedeka.

17. zasvěcení:  Zvýšení frekvence mentálního těla
Zvyšuje frekvenci mentálního těla, což nám umožňuje kontakt s duchovními bytostmi tohoto řádu.

18. zasvěcení:  Zasvěcení do radosti
Toto zasvěcení přináší vibrace radosti. Těmito vibracemi se dociluje přitahování pocitů radosti.

19. zasvěcení:  Zasvěcení do Vašeho vědomí (implantování zlaté kuličky)
Energie této zlaté koule poroste, až proroste vaším vědomím a spojí se s Univerzem. A vy začnete dostávat poselství ve formě snů nebo vizí od duchovních bytostí Řádu Melchizedeka.

 

Po absolvování všech těchto zasvěcení se stanete "Knězem Řádu Melchizedeka". 

Zasvěcení je prováděno na dálku a je rozděleno do 19 dnů (tj. každý den jedno zasvěcení). Vícenásobní mistři, kteří mají již hodně vysoké vibrace, mohou tuto linii absolvovat pouze ve dvou zasvěceních (za každý stupeň jedno zasvěcení, které pochopitelně trvá trochu déle, cca 50 - 60 minut).

Linii Kněz Řádu Melchizedeka mohou absolvovat pouze Mistři/Učitelé - a to za účelem dalšího duchovního růstu. Ke kurzu samozřejmě obdržíte manuál a certifikát.

Ceny:

Cena linie, je-li absolvovaná pouze ve 2 zasvěceních:

(tj. 1 zasvěcení za celý I. stupeň + 1 zasvěcení za celý II. stupeň) ........  2.800,-- Kč       116  EUR
 
Zasvěcení do každého stupně samostatně
(tj. každý den 1 zasvěcení po dobu 19 dní) ...........................................  5.000,-- Kč       204  EUR
 

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlášku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁŠKA

Příjem Vaší přihlášky Vám potvrdím na mail a obratem sdělím číslo účtu a případné další informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pište do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT. 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová