Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Karmic Distance Reiki

Karma je indické slovo a znamená něco jako ?čin, činnost? ? tedy osud plynoucí z toho, co jsme si v dřívěj?ím ?ivotě sami vytvořili. Ka?dé na?e jednání, na?e činnost vytvářela v minulém ?ivotě, vytváří v nyněj?ím a bude vytvářet v budoucím ?ivotě nějaký účinek. To je smysl slova karma. Karma na?eho současného ?ivota je výsledkem činnosti v na?em minulém ?ivotě, budoucí ?ivot bude výsledkem na?ich nyněj?ích činů.

A budeme se reinkarnovat tak dlouho, dokud nás kosmické lekce vnitřně neosvobodí od vlastního jednání a jeho následků. Potom se budeme jen volně pohybovat v prostoru, v nekonečnu, ve světle a kosmickém stavu ?těstí jako duchovní bytosti. V?echny tradice jsou zajedno v tom, ?e se znovuzrozujeme, abychom se zdokonalovali. Aby tento vývoj byl mo?ný, setkáváme se s dřívěj?ími rodiči, sourozenci, přáteli i nepřáteli. Na?e du?e potřebuje mnoho snahy a času, aby se zjemnila. Ka?dý jednotlivý ?ivot dává mo?nost ke zdokonalení a oči?tění se od dřívěj?ích nánosů. Někteří lidé jdou přímou cestou a postupují rychle k cíli, jiní jsou jak neposlu?ní ?áci a stále opakují třídu, a? konečně jednou pochopí, ?e to má nepříjemné následky.

Karmic Distance Reiki je atraktivní, nová varianta energie, která pochází od Martyn Pentecost. Jejím základem jsou klasické techniky Usuiho Reiki a pracuje s pěti symboly. Karmic Distance pracuje s typem reiki energie, který se specializuje na princip karmy a aury - a zabývá se různými problémy, které vznikají z negativních karmických událostí.

Jak u? bylo řečeno, Karmic Distance Reiki obsahuje pět symbolů. Dva z nich se pou?ívají jako ostatní symboly reiki a mohou usnadnit působení "anonymní" karmy. Dal?í tři tzv. "sesterské" symboly mají neuvěřitelně silné frekvence. Je třeba nějaký čas, ne? je zvládnete, av?ak jakmile se je naučíte, mohou vést k překvapujícím výsledkům. Někdy předkládají i překvapivě podrobné události z minulých ?ivotů.

Jde o očistnou reiki, která přiná?í silné energetické frekvence do neře?ených karmických oblastí, léčí karmické stíny a spojuje nás s na?imi duchovními průvodci - a tak umo?ňuje kompletní osvobození od na?í negativní karmy.

Provádí se zde pouze 1 zasvěcení, které trvá 30 - 45 minut.

Cena: 
zasvěcení na dálku ... 3.000,-- Kč 

Podmínkou pro zasvěcení jsou minimálně dva stupně Usuiho reiki. 
Pokud chcete Karmickou reiki předávat dál, pak ji? musíte být Mistrem/učitelem v jakékoliv linii reiki.

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlá?ku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud v přihlá?ce uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem (nebo slo?enkou přímo na účet), pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.
xxx 
 
 
 
© 2002 - 2024 Eva Fialová