Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Sedm paprsků osvícení

ARCHANDĚLÉ jsou poslové, kteří k nám naprosto jednoduchým a praktickým způsobem přivádějí inteligenci vesmíru. Reprezentují sedm principů základních božských ctností: moc, moudrost, lásku, čistotu, léčení, službu a odpouštění - a tyto jsou známé jako sedm paprsků osvícení. Pa- prsky jsou přiřazovány k sedmi barvám duhy a každá barva je řízena jedním archandělem.

Každý člověk má na Zemi nějaký karmický úkol - a proto má i zvláštní spojení s jedním (nebo i s vícero z těch sedmi paprsků), což velkou měrou ovlivňuje jeho cestu a také službu během své inkarnace zde na Zemi. 

Jeho mise je tedy ovlivňována určitou barvou a kvalitou jednoho paprsku, který ho uvádí do určité "rezonance". Proto je výhodou, když zjistíme, s kterým paprskem (a jeho ctnostmi) máme zvláštní spojení. Můžeme tím urychlit náš individuální vývoj - a tím i rychleji postoupit na naší karmické cestě. Paprsky a kvality jsou "transformovány" těmito bytostmi Světla z vyšších dimenzí do té naší, abychom je mohli využívat. Na naší cestě nás podporují nejen jako paprsky, nýbrž působí jako průvodci a podpůrné struktury. S mnoha jinými nás podporují v každé vteřině našeho života a je zcela jedno, zda jejich přítomnost cítíme, či ne.

Každý z těchto paprsků ovlivňuje také určitou hlavní čakru, na kterou může energie působit obzvláště vyrovnávajícím způsobem, přivést nás tím k vyšším úrovním vědomí a posílit naše spojení se Zdrojem. Když jsou naše čakry v dokonalé rovnováze, potom proudí vitalita a čistá energie Zdroje do všech našich těl a vytváří pohodu, zdraví a harmonii a umožňuje nám přenášet kvalitu paprsků do našeho světa.

 

1. paprsek
Archanděl Michael a Faith
Barva: safírově modrá
Téma: ochrana, odevzdání a naděje, Boží vůle
Čakra: krční
 
2. paprsek
Archanděl Jofiel a Christina
Barva: žlutá (zlatá)
Téma: Boží moudrost, osvícení, věrnost
Čakra: korunní
 

3. paprsek

Archanděl Chamuel a Charity
Barva: růžová
Téma: Boží láska, soucit a soucítění, vděčnost, úcta
Čakra: srdeční
 

4. paprsek

Archanděl Gabriel a Hope
Barva: bílá/zlatá
Téma: čistota, naděje, harmonie, znovuzrození a vzestup
Čakra: kořenová
 

5. paprsek

Archanděl Rafael a Matka Marie
Barva: smaragdově zelená
Téma: pravda, koncentrace, věda a uzdravování
Čakra: třetí oko
 

6. paprsek

Archanděl Uriel a Aurora
Barva: rubínově rudá/zlatá
Téma: mír, ministrace a služba
Čakra: solar plexus
 

7. paprsek

Archanděl Zadkiel a svatá Amethysta
Barva: fialová
Téma: transformace a čistota skrze vzývání
Čakra: sídlo duše

 

Předpoklad pro zasvěcení:

Nejdříve je nutno absolvovat linii "Sedm paprsků lásky".
Chcete-li se stát Mistrem/učitelem v této linii, musíte být i Mistrem/učitelem jakékoliv jiné linii reiki.
 
Jedná se celkem o 7 zasvěcení s rozestupem 1 - 2 dny mezi jednotlivými zasvěceními.
 
Cena:
Absolvování celé linie naráz (bez certifikátu učitele) ................. 2.800,-- Kč    (114 EUR)  
Celá linie i s certifikátem Mistra/učitele ..................................... 3.500,-- Kč    (142 EUR)
Jeden samostatný paprsek (dle výběru) .....................................     500,-- Kč    (22 EUR)
 
Zasvěcení se provádí osobně nebo na dálku.
Můžete si vybrat kterýkoliv paprsek (nebo případně i všechny). Celá linie je však finančně výhodnější.
Pokud budete absolvovat celou linii všech sedmi paprsků, rozestup mezi jednotlivými zasvěceními je 1 - 2 dny. Certifikát o zasvěcení získá pouze Mistr/Učitel - nebo ti, kteří budou absolvovat celou linii naráz.
 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová