Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Akášická kronika

AKÁŠA je slovo pocházející ze sanskrtu a jeho význam je "duch" nebo "éter". Akášická kronika je záznam všech činů, myšlenek i slov. Jsou zde uchovány všechny lidské zkušenosti, vše, co se kdy událo. Je to minulé, současné a budoucí vědění o v?ech věcech. Vztahují s k ní nejrůznější názvy, jako například Kniha života, Kosmický Duch, Univerzální Duch, kolektivní nevědomí či podvědomí, záznamy duše.

Je to univerzální záznamový systém, ve kterém jsou zaznamenány všechny myšlenky, všechny slova a činy. Akáša je úschovna všech lidských zkušeností, kronika všech událostí, vesmírná databanka. Někdo říká, že se Akášická kronika tak trochu podobá záznamu kosmického nebo kolektivního vědomí. Jsou to záznamy všech talentů a všeho vědění. Nejedná se o skutečné knihy nebo svitky, i když je mnozí lidé takto vidí, když se do nich jdou podívat, avšak skutečně se zde jedná o energetické vibrace. Jsou to energetické vibrace, které se překládají do obrazů, tvarů, symbolů a řeči, kterým náš Duch rozumí. V Akášické kronice jsme všichni jednotou.

Kde najdeme kroniku Akáša? Mnozí si myslí, že ji lze nalézt mezi astrální a mentální úrovní. Z těchto úrovní pronikají všechny záznamy všemi dimenzionálními realitami nebo úrovněmi v rámci vesmíru. Akášická kronika však integruje obojí, personální a transpersonální manifestaci, včetně energií andělských. Existuje na mnohem vyšší vibraci, než kolektivní nevědomí. (Proniká 1., 2. a 3. úroveň modelu sedmi astrálních úrovní). Existuje na mnohem vyšší vibraci, než kosmický Duch. (Proniká 4., 5., 6. a 7. úroveň modelu astrálního plánu). Kronika Akáša existuje, a tak se můžeme o naše individuální cesty v této dimenzionální skutečnosti vzájemně podělit.

Jak se do kroniky dostaneme? Je mnoho cest do Akášické kroniky. Někteří lidé se odeberou do podvědomého stavu, aby si mohli záznamy přečíst, jako např. zemřelý americký mystik Edgar Cayce. Pan Cayce prováděl svá čtení během spánku nebo v tranzu. Také využíval pomoci ducha, anglického lékaře, který Edgarovi Cayce u mnoha jeho známých "léčebných prostředků" pomáhal. Následně jsou vyjmenovány jiné možnosti, jak může získat individuum přístup ke svým záznamům:

  • meditace
  • kreativní vizualizace 
  • regrese do minulých ?ivotů 
  • prožitek snu

Čtení v Akášické kronice dodá hodnotné informace, abychom mohli vést lepší a šťastnější život. Tyto informace nám mohou pomoci zlepšit jak náš osobní, tak také náš duchovní vývoj. Čtení v Akašické kronice může dodat potřebné vedení, které ve svém životě potřebujeme při zpracovávání současných problémů, může nám dodat příležitosti, které potřebujeme pro růst, směr své cesty, kreativitu a radost. A kromě toho čtení v Akášické kronice může přinést mír a pochopení současných nemocí, starostí a utrpení. Může nám pomoci řešit obtížné nebo větší změny v našem životě. Může přinést jasno do našich myšlenek nebo nám pomoci vidět problémy z jiného úhlu, který jsme dosud nezohledňovali.

Když se dostaneme k záznamům, vidíme normálně události, které mají okolo sebe hodně energie. Jsou to věci, které mají být zpracovány nejdříve. Zvolíme si a měli bychom se zabývat tou první myšlenkou, která se nám objeví, pracovat s ní a pozorovat, jak se rozvíjí. Po sezení si ponechejme chvíli času na integraci informací, které jsme obdrželi.

Každý člověk si smí přečíst vlastní záznamy. Přístup k záznamům ostatních získáváme spojením s Vyšším Já druhé osoby nebo tak, že Vyšší Já obdrží přístup k vyšší duchovní úrovni (se svolením té příslušné osoby).

Do Kroniky Akáša se provádí jen jedno zasvěcení.

Cena:
Celá linie včetně certifikátu Mistra/Učitele ....... 2.000,-- Kč
 

Předpoklad pro zasvěcení a předávání dál:

jakýkoliv mistrovský stupeň

+ linie Sedm paprsků lásky (nebo aspoň samostatné zasvěcení do paprsku archanděla Uriela)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová