Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Usui Tibetan Reiki

USUI TIBETAN REIKI je styl reiki, který má celkem 4 stupně a vibruje na vy??í energetické frekvenci, ne? je klasická Usuiho Reiki. Jako základ nám zde slou?í tradiční Usui Shiki Ryoho reiki, ke které byly přidány dal?í roz?iřující techniky. Ty tam přidal pan Arthur Robertson, student jednoho z mistrů paní Takaty. "Tibetské praxe" tedy byly včleněny do Usuiho Reiki a později se objevily také v liniích Karuna, Tera Mai a Raku Kai reiki.

Stylů reiki je v?ak mnoho. Pova?uji za nutné zde upozornit, ?e existuje i tzv. TIBETAN REIKI - původní tibetské reiki, o kterém se traduje, ?e se ho dr. Mikao Usui učil od tibetských mnichů. Jde o metody tibetského duchovního léčení, které je zalo?eno na stejném principu jako je Reiki. Tato technika vychází ze starověkých tradic a filozofií Tibetu, které se lidstvu uchovaly v tibetském buddhismu. 

Usui Tibetan Reiki je roz?ířená o některé dal?í praktiky - (či?tění a odblokování čaker, antahkarana, krystalická mří?ka, vizualizační a dechové techniky, meditace s reiki symboly, umocnění cílů, tibetské mantry, meditace pro spojení s Reiki průvodci, reiki léčebná zasvěcení atd.) - které mají slou?it k hlub?ímu duchovnímu rozvoji osobnosti a k dosa?ení "osobního mistrovství". Tento systém pracuje na vy??ích vibracích a zaručuje či?tění negací na hlub?ích úrovních. Symboly, o které Tibet roz?iřuje Usuiho systém Reiki, se ve skutečnosti dochovaly u? z doby Lemurie a v Tibetu byly pou?ívány po celá staletí.

I. a II. stupeň Usui Tibetan Reiki se neli?í od Usuiho systému reiki. Tibetské praktiky se v podstatě li?í od klasické Reiki teprve a? ve III. a IV. stupni. Kromě ji? zmíněných roz?ířených praktik reiki je zde i podstatně hlub?í úroveň zasvěcení.

Já osobně jsem na Mistra Usui Tibetan Reiki byla zasvěcená u paní Mily Steiger ze ?výcarska, která přímo v Tibetu několik let ?ila a byla tam také zasvěcená na Mistra Reiki. Já nyní její učení předávám dál. Pou?ívám metody, které se v Tibetu praktikují a které mi Mila Steiger předala.

I. stupeň:

V I. stupni jsou ?áci naladěni na příjem energie, nepou?ívají se zde ?ádné symboly. Praktiky jsou stejné jako u klasické Usuiho reiki.

II. stupeň:

Ve II. stupni se ji? pou?ívají tři základní symboly síly. ?áci se učí posílat energii na dálku, do budoucnosti, minulosti. Patří sem i odstraňování psychických blokád, či?tění místností, energetické či?tění krystalů, programování energie a dal?í techniky.

III. stupeň:

Zde se vyučují dal?í symboly a mnoho dal?ích technik, zejména dechové techniky, techniky na zvedání osobních vibrací, samonaladění do jakéhokoliv symbolu, meditace s krystalovou mří?kou a s Reiki průvodci ... atd.

IV. stupeň:

Toto je stupeň na Mistra/Učitele. Zde se ?áci učí, jakým způsobem zasvěcovat do Usui Tibetan Reiki dal?í osoby. 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová