Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Seichim reiki

Seichim (nebo té? SKHM, Sekhem, Seichem) - je prastará léčivá duchovní energie s jinou vibrační frekvencí, ne? normální reiki, kterou pou?ívali Egyp?ané a se kterou se učili pracovat v chrámech ve Starém Egyptě. 

Seichim pravděpodobně vzniklo v dobách staré Atlantidy. Říká se, ?e je to původní forma v?ech systémů, které léčí formou přikládání rukou.

Zakladatelem dne?ního Seichim stal Patrick Zeigler (v roce 1980), který tuto energii obdr?el prostřednictvím zasvěcení súfijským mistrem v Khartoumu - poté, co pro?il několik mystických zá?itků ve Velké pyramidě v Gíze v Egyptě, kde se mu podařilo nepozorovaně a bez povolení úřadů přespat. Po návratu do Ameriky pak je?tě zkombinoval toto učení s klasickým Usuiho reiki.

V současné době je toto učení nabízeno v několika verzích, včetně rozdílných názvů, zato v?ak s energií, která stojí za to. Seichim mů?e být krásným doplňkem Reiki nebo jakékoliv energetické metody léčení. Léčí ve fyzickém, psychickém, mentálním, emocionálním a duchovním těle.

Slovo Seichim pochází s egytského slova "Sekhem" co? v překladu znamená "síla v?ech sil". Je mnoho překladů slova Seichim (SKHM), ale v?dycky znamená Moc a sílu v duchovním slova smyslu. Moc, oltář, přirozená síla, vitální síla, vitální síla člověka, jakákoliv duchovní či psychická síla, místo Bohů, Bůh oltáře, nebo místo, kde sídlí Bohové, tedy Místo síly. I kdy? tato energie má egyptské znaky a kořeny, tak ji Patrick jako takovou nepropaguje. Seichim je energie více orientovaná na skupinu a jeden z jejích ú?asných aspektů je, ?e podporuje vývoj člověka a přiná?í nové vhledy a nové způsoby pou?ití energie. Toto je pravděpodobný důvod, proč se tento systém tolik přizpůsobuje a mění skrze celou svou cestu od vzniku, lidmi, kteří tuto energii pou?ívají. Také Kathleen Milner (Tera Mai Seichem) si tento systém přizpůsobila a vytvořila si svůj vlastní.

SEICHIM bylo původní jméno systému a název SEICHIM pro?el mnohými změnami od chvíle, kdy byla tato energie znovu objevena Patrickem Zieglerem v roce 1980. Nyní tu je: Seichem, Seichim, Sekhem a SKHM. Vět?ina lidí pou?ívá jiné symboly a způsoby zasvěcení. Seichim je způsob, jak se Patrick propojuje a pracuje s energií. Nové jméno také skoncovalo se zmatkem, který se vytvořil kolem toho, jak se to vlastně pí?e. 

Zasvěcení do Seichim je podstatně silněj?í a intenzivněj?í ne? Usuiho Reiki. Pomáhá zlep?it a zvý?it léčivé schopnosti, lépe otevřit léčivý kanál mistra, včetně vlastního duchovní růstu. Tento systém obsahuje celkem 8 symbolů a pomáhá mimo jiné zvý?it energetický potenciál, zvy?uje tělesné, emocionální a du?evní aspekty bezpodmínečné lásky, rozpou?tí zármutek, smutek, stress a jiné bloky, vyrovnává Jin a Jang, a zvy?uje spojení mezi Středním a Vy??ím Já.

Zde bych je?tě chtěla upozornit, ?e někteří Mistři vyučují a rozdělují Seichim reiki do tří stupňů (tři úrovně, 7 facet), přičem? první dvě úrovně nahrazují I. a II. stupeň klasické Reiki - a teprve třetí úroveň rozebírá Seichim reiki. 

Bě?ně se v?ak Seichim reiki vyučuje ve dvou stupních: 

I. stupeň:

Tento stupeň zahrnuje ve?keré učivo, týkající se Seichim reiki. V tomto prvním stupni je vlastně probíráno učivo, které jiní mistři zařazují a? do té třetí úrovně. Podmínkou pro I. stupeň Seichim reiki tedy je, ?e ?áci musí ji? mít za sebou I. a II. stupeň reiki Usuiho systému.

II. stupeň - Mistr/Učitel:

Předpokladem pro tento II. stupeň (mistrovské zasvěcení) je Mistr/Učitel v Usuiho systému reiki. 

Zasvěcení do Seichim reiki se provádí na dálku. Trvá 20 - 30 minut. Obdr?íte elektronický manuál (ve formátu PDF) a certifikát.

Ceny:

Seichim reiki I. stupeň (u?ivatelský) .......... 2.000,-- Kč
Seichim reiki II. stupeň - Mistr/Učitel ......... 1.500,-- Kč

Máte-li zájem o zasvěcení, napi?te mi na mail.

Můj e-mail: ethereal@seznam.cz

© 2002 - 2024 Eva Fialová