Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Plamen Centrálního Slunce

Každá galaxie je takovým malým vesmírem, neboť má své centrální slunce, z něhož získává energii - ale všechny tyto malé hmotné vesmíry (tedy celá soustava galaktických a vesmírných sluncí) se dále pak ještě otáčí a rotují kolem vesmírného gigantu - Velkého centrálního slunce - které je povahy "duchovní". 

Centrální Slunce je individualizovaným božím plamenem. Nachází se zde velké množství čistých duší, které se zde rodí. Proto odtud vychází silné bílé světlo. Světlo duše velmi jasně září a je spojeno s Centrálním Sluncem, kterým je živeno. Čím blíž je duše slunci, tím je pro ni snažší žít v souladu s Božími zákony, tím víc nás přivádí k celistvosti a naplnění. Velké centrální slunce má kromě své duchovní hierarchie i Čtyři velké archanděly (stejně jako Země má své archanděly), kteří úzce souvisí s tímto systémem.

Naše sluneční soustava leží na okraji galaxie. A tak její prozařování Světlem není takové, jako kdyby ležela blízko Centrálního Slunce. Zasvěcení do linie "Plamen centrálního slunce" zlepšuje napojení na ono Velké slunce za sluncem a souvisí s celkovým procesem obnovy DNA. Plamen v našem nitru začne velmi výrazně zářit a my se duchovně přibližujeme ke své celistvosti - k mistrovství.

Velké Centrální Slunce převzalo nyní řízení "vzestupu" všech žijících druhů na Zemi. Až do této doby neexistoval žádný faktor, který by dohlížel na lidský vzestup. Země tedy nyní opět vstoupila do dosahu Velkého Centrálního Slunce. Přišel čas posunout se vpřed a přitom se můžeme otevřít přímé komunikaci s Velkým Centrálním Sluncem, která dříve nebyla možná.

Plamen centrálního slunce je energie určená pro mistry. Jde o jednoduchý systém bez symbolů, jen s použitím mantry. Zasvěcení probíhá na dálku. Provádí se jen 1 zasvěcení, které však trvá delší dobu (i několik hodin). K tomu obdržíte elektronický manuál (ve formátu PDF) + certifikát.

Je to překrásná energie, jejíž zasvěcení bude pro vás pravděpodobně velkým zážitkem. Až začnete tuto energii používat, začne se ve vaší duši rozsvěcovat slunce.  

Cena:

Zasvěcení na dálku ..... 2.000,-- Kč     (85 EUR)

 

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlášku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁŠKA

Číslo bankovního účtu Vám sdělím obratem. Pokud by Vám přihláška nefungovala, napište mi na e-mail.

Můj e-mail:  ethereal@seznam.cz   

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová