Duchovní stránky
Evy Fialové

Aktivační kódy (andělská poselství)
Diamantová voda
Duchovní vzestup planety Země
Fyzické příznaky vzestupu
Skupinové meditace
SOLFEGGIO FREKVENCE
Tatvy + Tatvické hodiny
Skupinové meditace

 
MEDITACE NA POZVEDNUTÍ VIBRACÍ PLANETY ZEMĚ


Proč provádíme tyto meditace?

Jde o skupinové léčení planety Země. Cílem těchto hromadných skupinových meditací je: pozvednout vibrace planety Země. Všechny naše emoce a myšlenky (které kolektivně vysíláme), tvoří naši realitu, ve které žijeme. Jinými slovy: to, co se na Zemi děje, jsme všichni společně vytvořili svými myšlenkami a svými emocemi. Stav světa je totiž odrazem stavu naší mysli. Války a zabíjení jsou tedy pouhou materializací našeho strachu.

Síla našich myšlenek a myšlenkových obrazů je totiž veliká. Každý neuron v lidském mozku nepřetržitě vysílá impulsy. My sami jsme tedy tou hybnou silou a jedině na nás záleží, jestli chceme žít nadále ve válkách, ve strachu a v utrpení, nebo zda si vytvoříme život v míru a lásce. A právě skrze meditace vede jedna z cest, která může náš život zcela změnit. Jenom?e pouhý jedinec na to nestačí. Je potřeba, aby se do meditace zapojilo velké množství lidí (čím větší, tím lépe) - protože jedině tak se spojí síly všech jednotlivců a vytvoří mohutnou vlnu pozitivní léčivé energie, kterou společně nasměrujeme do těch nejvíce postižených míst na naší planetě.

 
MEDITACE S PETREM CHOBOTEM
 

Doporučuji vám účast na dálkových meditacích z projektu Odvrácení - Spojené léčivé síly - organizovaných Petrem Chobotem, které mimo jiné harmonizují také místa s vysokým rizikem ozbrojených konfliktů.

Konají se většinou 3. nebo vyjímečně 4. den před každým úplňkem, a to od 22:00 do 22:30 hod. Bližší informace najdete jsou na www.petr-chobot.eu (V Novinkách) nebo jen datumově (v Akcích-kalendář měsíce). Pro doplnění lze shlédnout 4 videorozhovory s Petrem Chobotem na toto téma, včetně nahrávky meditace pro Zemi, a to na www.cestyksobe.cz (v Menu - hosté ve studiu).

Rovně? jsou zajímavé a užitečné "úplňkové meditace", ty se konají vždy 1. den před úplňkem a to od 21:00 do 22:00 hod. Bližší informace jsou na stejných stránkách (v Úplňkové meditaci).

Kromě toho stránky Petra Chobota poskytují mnoho jeho zcela nových informací a channelingů. Najdete zde i nový rozhovor Petra Chobota s japonským spisovatelem Asakawou. 


 

 

© 2002 - 2021 Eva Fialová