Duchovní stránky
Evy Fialové

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA
DIAGNOSTIKA KARMY
Duchovní kurz pro začátečníky
KARMICKÉ KÓDY DUŠE A ŽIVOTNÍ ÚKOL
KURZ ASTROLOGIE
KURZ NUMEROLOGIE
KURZY VĚŠTĚNÍ Z KARET A TAROTU
OTEVŘENÍ KANÁLU INTUICE
PARALELNÍ ŽIVOTY
PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA - (program 12 kroků)
TERAPEUTICKÉ KYVADLO
DIAGNOSTIKA KARMY

Tento kurz je nedílnou součástí kurzu "Karmické kódy duše a životní úkol", ve kterém jste se sice naučili určité věci ohledně karmy a karmických kódů duše, ale kurz Diagnostika karmy se již zaměřuje na tu praktickou část a určuje přesná čísla.

Některé věci si vypočteme z data narození, jiné si vytestujeme kyvadlem. Právě proto je k manuálům kurzu přiložena i sada tabulek, týkajících se především karmy a minulých inkarnací.

Kurz Diagnostika karmy vám tedy umožní:

 • zjistit přesné údaje z energo-informační matrice (EIM) - zde si podrobně probereme všechny úrovně, kam se vám na těle karma zapisuje - a kolik jí máte na jedno- tlivých úrovních zapsáno;

 • určit diagnostiku čaker, slibů a přísah z minulých ži- votů, vaše nezpracovaná témata a % jejich zvládnutí v tomto životě; karmické poslání, jaké si vaše duše přišla řešit úkoly atd.

 • nemoc a duchovní podstata nemoci - jako forma kar- mického výukového programu; stav karmy a dharmy; diagnostika uložené karmy;

 • určit "zbytkovou karmu" (tj. kolik % karmy vám ještě zbývá k plnění); na jakém stupni pla- netárního zasvěcení se právě nacházíte a jaké máte hladiny Světla;

 • zjistíte si podrobnější informace o vašich minulých inkarnacích, o způsobu a okolnostech smrti atd.

 • zjistíte si negativní programy své duše (kdy vznikly, kdo je zapříčinil);

 • zjistíte si karmické dluhy a naučíte se i to, jak je odstranit;

 • podrobněji rozebereme váš karmický úkol i paprsky, přes které vám jde pomoc - (i to, jakým způsobem se ve vašem životě projevuje pozitivní a negativní využití paprsku)

 • naučíte se svoji karmu zpracovávat a "čistit" ... a spoustu dalších zajímavých věcí

 • kurz v sobě zahrnuje i důležité údaje z karmické numerologie

 • provedeme si i meditaci na čištění karmy

V tomto kurzu tedy můžete podrobněji nahlédnout do své karmy a do svých předchozích inkarnací a získat patřičná poučení o tom, pro jaké zkušenosti si vaše duše přišla, když se inkarnovala na planetu Zemi, jaké úkoly máte na zpracování v tomto životě atd.

Ke kurzu obdržíte sadu tabulek a formulářů. Vezměte si s sebou zápisník + kyvadélko (protože si budete zapisovat různé údaje nebo něco budete zjišťovat z data narození - a některé údaje si k tomu vytestujete kyvadlem).

Přihlásit se mohou pouze zájemci, kteří již umí pracovat s kyvadlem a napojovat se na Vyšší Já.

Cena kurzu:  1.800,-- Kč     (74 EUR)

Máte-li zájem se přihlásit na kurz, pak vyplňte přihlášku (nebo mi napište na mail) - a já Vám sdělím číslo účtu, na který uhradíte platbu. Po obdržení platby vám na mail pošlu manuál a sadu tabulek.

Pro přihlášku si můžete kliknout i zde:  PŘIHLÁŠKA

 

 

© 2002 - 2021 Eva Fialová