Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Kundalini reiki

Autorem linie Kundalini reiki je dánský učitel meditace pan OLE GABRIELSEN. Učení o této energii reiki bylo channelováno nanebevzatým mistrem Kuthumi, kte- rý v dnešní době velkých změn dává toto vědění všem nesobeckým lidem k dispozici. Kundalini reiki čistí naše jemněhmotná těla i ducha a vyjasňuje problémy ega. Kundalini reiki se předává zasvěcením. Nepracuje se zde se symboly a mantrami, proto je velice snadné se Kundalini reiki naučit.

Kundalini reiki zesiluje kanály reiki a probouzí energii kundalini, pročišťuje a rozšiřuje čakry a také celý energetický systém. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál nad úrovní čaker. V zasvěcení se předává:

  • Energetické vyrovnání
  • Diamant reiki
  • Krystal reiki
  • DNA-reiki
  • Reiki na poporodní trauma
  • Reiki prostorové
  • Reiki pro minulé ?ivoty

 

Kundalini reiki má 12 stupňů a pracuje bez symbolů.

Stupně jsou rozloženy po třech. Po absolvování základních tří stupňů obdržíte certifikát Mistr Kundalini Reiki. V prvních třech stupních se předávají hlavní vědomosti. Potom následuje:
  • Booster 1 - (stupně 4, 5, 6)
  • Booster 2 - (stupně 7, 8 ,9)
  • Booster 3 - (stupně 10, 11, 12)
V Boosterech se již nepředávají další znalosti, jen se zesiluje energie. Za každý ucelený Booster obdržíte mistrovský certifikát.
 

Kundalini reiki - I. stupeň:

Otevírá kanál a umožňuje energii proudit. Jste připravováni na probuzení kundalini. Je otevřena a také posílena temenní, srdeční a ruční čakra. Učíte se léčit kontaktně i na dálku. Z hlediska energie se rovná zasvěcení Kundalini-Reiki tohoto stupně třem stupňům systému Usui-Reiki. 

Kundalini reiki - II. stupeň:

Zasvěcení zesiluje kanály reiki. Jemně a bezpečně je tu probuzena energie a oheň kundalini, který dosáhne minimálně 3. čakry (solar-plexu) - a tím budete připraveni na úplné probuzení energie kundalini prostřednictvím Kundalini Reiki 3. stupně. Celý váš energetický systém je v tomto stupni vyčištěn a především spodní tři čakry. Speciální meditace kundalini-reiki vám pomůže dokončit očistný proces a dosáhnout největšího účinku při čištění. Zároveň s tím budete přijímat přesně tolik energie, kolik potřebujete.

Kundalini reiki - III. stupeň - Mistr/Učitel:

Tímto zasvěcením ve vás může energie proudit opravdu plnou silou. Je zde otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker. Do tohoto zasvěcení je zahrnuto i několik zvláštních zasvěcení. Mimo to se naučíte, jak předávat zasvěcení dalším lidem.

 

(Průtok energie reiki po zasvěcení do 2. stupně - a po zasvěcení do 3. stupně Kundalini reiki).

 

Kundalini reiki - Booster I.

Zasvěcení ve stupních 4 - 6 ještě navýší energetický potenciál Mistra/učitele Kundalini reiki. Tato zasvěcení slouží k zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 se zdvojnásobí energetická úroveň. Po ukončení Kundalini Reiki Booster I. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini reiki - Booster II.

S těmito dalšími třemi zasvěceními (stupně 7 - 9) dosáhnete plné úrovně Kundalini Reiki. Tato zasvěcení slouží k dalšímu zesílení energie, rozšíření čaker a energetického kanálu. Nové vědění předáváno není. Oproti Kundalini Reiki 3 je energetická úroveň čtyřnásobná. Uzavřením Kundalini Reiki Booster II. můžete do tohoto systému zasvěcovat i ostatní.

Kundalini reiki - Booster III.

S těmito dalšími třemi zasvěceními  (stupně 10 - 12) dosáhnete úplné úrovně Kundalini Reiki, tedy té nejvyšší úrovně - energetická úroveň osminásobná. Toto zasvěcení vám přinese nové stavy vědomí, včetně mystického osvětlení. Budete propojeni na korunní čakru a chrám lásky. Mistr Kuthumi přijde k těm, kdo v těchto časech změny hledají znalosti a vědění k použití pro dobro všech. Kundalini reiki vás harmonicky propojí s vesmírem, zaktivuje DNA a otevře jasnovidecké schopnosti.

 

Předpoklad zasvěcení:

Zájemce o certifikát na "Mistra/učitele Kundalini reiki" musí již být Mistr/Učitel v klasickém Usuiho systému (nebo Mistrem Karuna či Seichim reiki - a nebo by měl mít už aspoň tři stupně Shambally).

Chcete-li Kundalini reiki absolvovat po částech, pak je nutné dodržet vždy tři stupně jako celek. To znamená, že po absolvování prvních tří stupňů (s odstupem 7 dnů mezi zasvěceními) dostanete certifikát Mistra/Učitele. A v podstatě totéž platí i v případě jednotlivých Boosterů, z nichž každý obsahuje také tři stupně. Takže certifikát dostáváte za každý ucelený Booster.

Pokud jste již Mistrem v reiki, pak je vhodnější, když budete Kundalini reiki absolvovat v příslušných intervalech celou naráz - a v tomto případě obdržíte jeden certifikát za všech 12 stupňů Kundalini reiki. Absolvování celé linie naráz má výhodu finanční slevy.

Ceny:

Kundalini reiki I. + II. + III. stupeň ....................... 3.200,-- Kč     135  EUR
Kundalini reiki Booster I - (stupně 4+5+6) .............. 600,-- Kč
Kundalini reiki Booster II - (stupně 7+8+9) ............. 600,-- Kč
Kundalini reiki Booster III - (stupně 10+11+12) ....... 600,-- Kč
Celá linie naráz (zvýhodněná cena) .................... 4.500,-- Kč     189  EUR

 

Chcete-li se přihlásit na kurz,

pak vyplňte přihlášku na kurz zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁŠKA - a současně s přihláškou uhraďte částku za kurz (nebo za ty stupně kurzu, které chcete absolvovat).

Příjem Vaší přihlášky Vám potvrdím na mail a sdělím Vám číslo účtu, případně další informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pište do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.

© 2002 - 2024 Eva Fialová