Duchovní stránky
Evy Fialové

AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA
DIAGNOSTIKA KARMY
KARMICKÉ KÓDY DUŠE A ŽIVOTNÍ ÚKOL
KURZ ASTROLOGIE
KURZ NUMEROLOGIE
KURZY VĚŠTĚNÍ Z KARET A TAROTU
PARALELNÍ ŽIVOTY
PROBUZENÍ SVĚTELNÉHO TĚLA - (program 12 kroků)
TERAPEUTICKÉ KYVADLO
AKTIVACE SVĚTELNÉHO TĚLA

Mer-Ka-Ba
 
(Plejádský program Aktivace DNA Světelného těla)
 

Nacházíme se v době transformace a vzestupu planety Země. Jinými slovy: planeta Země vzestupuje, aktivuje si svoje "světelné tělo" a stává se hvězdou. Vzestup se však týká nejenom naší planety, ale i celé Sluneční soustavy. Aktivovat si Světelné tělo znamená: očistit se od kar- mického zatížení. Celá naše galaxie se nyní očišťuje a osvobozuje od všech karmických struktur minulosti. Je tedy likvidována karma v celém našem slunečním systému.

V současné době dopadají na planetu Zemi velmi silné paprsky 5. dimenze (od jara 2015 už i paprsky 7. dimenze) a tyto energie stále více zesilují. A budou zesilovat ještě víc a víc. Naše těla si na tyto nové hladiny energií musí zvyknout. Každý se s tím vypořádává po svém. Duchovní lidé si umějí zvednout hladiny osobních vibrací a přizpůsobit se těm energiím vyšších dimenzí, ale s těmi ostatními je to horší.

Nízko vibrující lidé odpadávají (nemoci, úmrtí), podléhají depresím, mají tendence k sebevraždě atd. Jejich těla nedokážou čelit náporu silných fotonových energií, které dopadají na planetu Zemi. Tito lidé, kteří se nerozhodli pro vzestup, budou muset planetu Zemi opustit. Velká většina jich onemocní a zemře. Zůstanou jen ti, kteří se pro vzestup rozhodli. ... Ale to není všechno.

Ti, kteří se rozhodli pro vzestup (a pro život v 5. dimenzi), musí na svém těle (a na auře) provést určité "úpravy", pokud na planetě Zemi chtějí žít i nadále. Jejich těla se prostě musí přizpůsobit těm novým podmínkám na Zemi. Každý člověk má kolem sebe tzv. Světelné tělo (světelnou krystalickou mřížku, Mer-Ka-Ba), kterou je potřeba aktivovat - a tím dosáhnout stavu Kristova vědomí, což umožní proces návratu ke 12 řetězcům DNA. Je to proces, ve kterém člověk postupně po krůčcích zvyšuje své vibrace, dokud neobsáhne všech 7 paprsků, aby vibroval v nepodmíněné lásce. Docílením stavu Krista dotyčný člověk přijme ještě i 8. paprsek nepodmíněné lásky, který podporuje planetu Zemi.

Učení o KA se objevovalo již v mystériích starého Egypta. Lidem bylo dané toto učení proto, aby pochopili, jakým způsobem dosáhnout svých duchovních cílů a stát se pánem svého života na Zemi. Finální aktivací Ka je "nanebevzetí". To je stav, kdy i se svým fyzickým tělem přejdeme (převibrujeme) do vyšší dimenze - což bylo i velkým přáním a konečným cílem zasvěcenců ve starověkém Egyptě.

"KA" je sběratel a rozvaděč života neboli "božský dvojník" (jak je definováno v Klíčích Enochových). KA je spojená s osudovostí. Můžeme ji popsat jako soustavu elektrických obvodů světelného těla, která existuje současně ve třetí až šesté dimenzi a která současně účinkuje ve všech těchto dimenzích, aby ukotvila a obsáhla vaši Kristovskou přítomnost v těle. Tělo Ka lze také popsat jako prostředek, v němž Vyšší Já sestupuje do hmoty a v němž se Vyšší Já a tělo společně povznesou do vyšších dimenzí. Skrze tyto procesy se děje posun vědomí do vyšší dimenzionální roviny.
 
Co se v kurzu naučíte?

V tomto kurzu projdete otevřením a aktivací vašeho "vzorce Ka", aktivací 12 čaker vzestupu, aktivací Hvězdné brány, Hvězdy duše a Zemské hvězdy, delfíním převzorováním mozku atd. Budete propojeni s 9. dimenzí přes "lnterdimenzionální světelný kužel". Současně s tím se naučíte různé techniky karmické ochrany, odblokování a čištění aury i prostorů. Bude Vám otevřeno 16 párů kanálů Ka (elektrických meridiánů), naučíte se pracovat s tzv. "světelnými komorami" a postupně projdete jejich léčením a aktivací. Projdete také přeorientováním a převzorováním buněk (buněčným čištěním), uvolníte ulpívající vzory a přesvědčení. Naučíte se ještě i spoustu dalších věcí. Kurz je doplněn i potřebnými meditacemi.

 
Kurz je nyní možno absolvovat jen na dálku (přes e-mail).
 
Kurz je rozdělen na dvě části:
 
Aktivace světelného těla KA ... (10 lekcí)  ....................................... 2.600,-- Kč
Aktivace světelného těla BA (buněčné čištění)  .... (4 lekce) ....     800,-- Kč  
 

Máte-li o kurz zájem, vyplňte, prosím, PŘIHLÁŠKU.

 

© 2002 - 2022 Eva Fialová