Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Deep Red Reiki

Deep Red je staronová a opravdu silná, jedinečná a speciální frekvence Světla, která nám může pomoci v mnoha oblas- tech našeho života a různých tématech, hlavně s ochranou, revitalizací a s nej- hlubším psycho-duchovním čištěním. Mno- ha lidem přinesla zázraky uzdravení. 

Můžete ji přijmout, pokud již používáte duchovní/energetické léčení nebo Reiki a přidat tak její vzbuzující, čistící a ochranný efekt do vašeho každodenního života a vašich léčebných sezení. 

Pro mnoho lidí se tento specifický energe- tický paprsek/archetyp Světla Deep Red energie (hluboká rudá) stává jejich oblí- beným "druhem" energie. 

Po zasvěcení se tato energie dá jednoduše aktivovat jen pouhým "záměrem". 

Deep Red reiki vám pomáhá na cestě k osvícení a pomáhá vašemu "Já" se sjednotit se vším, co je Bohem/Zdrojem. Pomáhá vám udržet více Světla, životní síly a lásky ve vašem energetickém systému, v těle, v mysli, v buňkách a v DNA. Vylepšuje váš život na všech úrovních.

Může vás podpořit také při duchovním procitnutí, poskytnout vám psychickou ochranu, přispívá k zapečetění vašeho ochranného pole/prostoru. 

 

Předpoklady pro zasvěcení: Mistr Učitel v jakékoliv linii

Počet zasvěcení: 1

Cena: 2.600,-- Kč   (110 EUR)

 

 

 

 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová