Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
EVITAH

Fialová Eva
EVITAH je silná průzračná energie, která má dva aspekty: tvořivý a odblokační. Andělský paprsek zde odblokovává příčiny strachu a neúspěchu. Energie pomáhá při rozklíčování bloků, jak v tom mentálním (my?lenkovém) světě, tak ve světě emocí (astrálním) světě. Evitah je prapodstatou tvořivé energie a přes zasvěcení v?ech jemnohmotných těl i těla fyzického je bytost napojena na její prazdroj.

Od této prapodstaty směrem do "hmoty" prochází energie i přes archandělské bytosti, které začnou pak také spolupracovat na va?í cestě, pokud je o to samozřejmě po?ádáte.

Zasvěcenému člověku se otevřou energetické toky a v?echny energetické dráhy - a dojde i k propojení jemnohmotných těl s tělem hmotným. Při zasvěcení dojde k ukotvení symbolu ve v?ech tělech a energie pracuje na velmi jemné úrovni i při jejím nepou?ívání směrem k harmonii. Nezasvěcenému je v?ak přímé napojení ve?kerých světů vzdálené a trvá mnohem déle, ne? k takovému otevření a propojení dojde.

Při odblokaci prochází energie Evitah v?emi dimenzemi těl a paralelních ?ivotů a také obrazů, které jsme v minulosti utvořili silnými energetickými výboji a nyní se stávají tak silné, ?e se tvoří ve hmotě a jejich energie není čistá (například jsme pro?ili strach a v té chvíli do?lo k obrazu bolesti, nedostatečnosti a naplnění silnou energií strachu). Na?e provázanost k tomuto obrazu a obraz sám je negativní a potřebujeme jej zbavit síly ke stvoření ve hmotě ? po?leme energii Evitah k rozpu?tění příčiny a té? důsledků.

Energii mů?eme zasílat záměrem ? tedy po?ádat Evitah o rozpu?tění do minulosti, přítomnosti a také paralelních a simultánních ?ivotů, i do ?ivota budoucího.

Pou?ití energie Evitah: odblokace viditelných problémů, psychických problémů, problémů ve hmotě, příčin neutě?eného zdravotního stavu, uvolnění karmických blokád, smluv a přísah z minulých ?ivotů. Problémy mohou být v příčině způsobeny karmicky, ublí?ením, geneticky, holografickými obrazy na?eho strachu, bolestí, převzatým pozorováním, vti?těním obrazu silněj?ího, ne? je ten ná? harmonický.

Rozdíl při práci se symbolem a energií nezasvěceného a zasvěceného jedince je velmi silný, proto?e zasvěcený je přímo napojen na prapříčiny a důsledky dějů a při práci s energií je schopen postupně se napojit skrze světy prapříčiny, my?lenek, emocí a? do hmoty. Nezasvěcenému je v?ak přímé napojení ve?kerých světů vzdálené a trvá mnohem déle.

Cena linie ....... 1.800,-- Kč

Podmínkou pro zasvěcení jsou aspoň dva stupně Reiki a Andělské reiki.

Chcete-li se přihlásit na kurz,

pak vyplňte přihlá?ku na kurz zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA - a současně s přihlá?kou uhraďte částku za kurz.

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem, pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Tak?e mi jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu (pro platbu slo?enkou) najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.

© 2002 - 2024 Eva Fialová