Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Reiki Fialového plamene

V létě roku 2000 nalezla Ivy Moor 40 symbolů. Nazvala je Reiki Fialového plamene (Violet Flame Reiki). Není to žádné lepší nebo nové reiki. Ale Ivy Moor si je jistá, že to jsou "staronové" symboly, které mají velkou sílu.

Ivy Moor používala denně určitou mantru "Nanebe- vzaté Mistryně Kwan Yin" - vzývala tedy Fialový plamen. Touto mantrou přivolávala k sobě přítomnost Kwan Yin. Viděla symboly a rychle je namalovala, aby tuto informaci zajistila. Nehledala vědomě, jen se pokoušela prohloubit svou duchovnost a najít něco nového. 

Ivy Moor je Mistr/učitel Usuiho reiki, ale přirozeně také Mistr/učitel Reiki Fialového plamene. Systém symbolů Reiki Fialového plamene nám byl dán ke sdílení. Fialový plamen Reiki má teplý, soucitný dotek a nabízí velké léčení - jak léčení ducha, tak i léčení těla. Toto reiki nás uvede do dobroty naší vlastní osobní síly tím, že nám vyčistí ego a dodá čistotu srdce. To nás spojí s milujícími energiemi Lady Quan Yin a také Saint Germaina, který je mistrem fialového paprsku (sedmého paprsku).

Mistryně Kwan Yin (viz. obrázek vpravo) je ochrannou patronkou všech, kteří jsou ohrožováni ohněm, vodou, démony a mečem - a přináší požehnání dětem. Její působení se rozšířilo na celý asijský prostor a nyní také na zbytek světa. Je srovnatelná s Budhou Avalokiteshvarou, který ztělesňuje Boží vlastnost soucitu.

Kwan Yin patří dnes k Nanebevzatým mistryním a k "Velkému Bílému bratrstvu". Bílé bratrstvo sestává převážně z mistrů a mistryň, kteří se naučili ve fyzickém těle ovládat síly Země. Putovali na cestě kupředu mnoha pozemskými životy a různými stupni zasvěcení. Společně s Mistrem Saint Germainem pracuje s fialovým paprskem odpuštění a transformace.

V Reiki Fialového plamene se předávají celkem 4 zasvěcení - a při každém z těchto zasvěcení obdržíte 10 symbolů. 

Zasvěcuje se na dálku. Každé zasvěcení trvá cca 30 minut. Obdržíte elektronický manuál ve formátu PDF a certifikát.

Předpoklad: Mistr/učitel Usuiho reiki 
 
Cena celé linie vč. certifikátu Mistra/učitele ..... 3.600,-- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2002 - 2024 Eva Fialová