Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Boží pečeť

B

Bo?í peče? je linie, která pracuje na principu "rozpečetění" a "zapečetění" dlaní. Je to jeden z druhů aktivace BO?ÍHO SVĚTLA, tedy BO?Í ENERGIE, která je nejsilněj?í a nejčist?í formou energie.

V tomto případě nepracujete s energií (jako je reiki), ale pracujete se světlem a s informacemi.

 

Světlo a informace, se kterými zde budete pracovat, pronikají (prolínají se) do 12D (co? jsou i úrovně ji? vědecky prokázané).

Naučíte se aktivovat Bo?í Světlo, tím obnovíte své spojení s 12D úrovněmi, o?ivíte tak 12 vláken DNA, změníte své osobní vibrace. Zásahem do na?ich úrovní zasahujeme i do v?ech 12 vláken DNA, která se tak mohou obnovovat. Je vědecky dokázáno, ?e tzv. indigové děti mají ji? 5 párů = 10 vláken. Jsou tak schopny se vyléčit i z rozvinuté formy AIDS, kterou získaly od své matky. A kromě toho mají také ji? od narození paranormální schopnosti.

 

Zjednodu?eně řečeno - funguje to tak, ?e Vy sami se naplníte Světlem a okolí se začne dolaďovat na va?i Světelnou vibraci. Nejlep?í přístup ke klientovi je od 8. vrstvy směrem k fyzickému tělu. Nejvíce "potí?í" je vti?těno do 8. vrstvy aury (karma), a proto je nejlep?í vycházet právě z ní. Cílem zde tedy není pouze "uzdravit se", ale hlavně VYVÍJET SE nejen jako jedinec, ale i jako společnost. To tato "energie" umo?ňuje.


1. stupeň - u?ivatelský stupeň
Předpokladem pro zasvěcení do I. stupně je mistr jakékoliv linie. Zasvěcení na dálku, elektronický certifikát na mail. Cena 1.500,-- Kč.

2. stupeň - Mistr/Učitel
Předpoklad pro zasvěcení: Mistr/Učitel jakéhokoliv systému. Manuál se zasvěcovacím postupem + certifikát Vám budou zaslány na mail. Cena 2.500,-- Kč.

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlá?ku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud v přihlá?ce uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem (nebo slo?enkou přímo na účet), pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 


© 2002 - 2024 Eva Fialová