Duchovní stránky
Evy Fialové

Spirituální léčení

Spirituální léčení - to je metoda, při které se nejdříve vytestují Vaše nemoci, blo- kády a duševní programy. Je to tedy v prvé řadě práce s kyvadlem a tabulkami (LSVJ/SRT), při které jsme v přímém kontaktu s "Vyšším Já" (nebo s ještě vyššími silami) - a odtud získáváme po- třebné informace pro léčení klienta a jeho problémů.

Toto léčení se dá kombinovat i s dalšími léčebnými metodami (např. léčení růz- nými druhy léčivých energií).

Ke zjišťování příčin nemocí či blokád je možno využít také astrologii a karmické kódy (za účelem zjištění rodových dispozic a náchylností k nemocem) a někdy k určení diagnostiky také velmi pomohou karty, tarot, automatická kresba, channeling apod. Je dobré terapii doplnit i léčebnou meditací s klientem (např. meditace na odpuštění nebo na karmické čištění čaker apod).

Terapii je možno absolvovat jak osobně, tak i na dálku. U té dálkové terapie je však potřeba aspoň to první sezení provést s klientem osobně. Pak už je možno pokračovat na dálku. 

x

Co všechno můžeme čistit a léčit:

 • různé nemoci a zdravotní potíže

 • partnerské a mezilidské vztahy (tj. vyčistit komunikaci mezi partnery, řešit nedorozumění, agresivitu a hádky mezi nimi, odstranit závislost na partnerovi, řešit problémy s dětmi nebo s ostatními členy rodiny atd).

 • čistit a harmonizovat čakry, srovnávat energetická těla, harmonizovat celý energetický systém

 • čistit auru od černé magie, odvádět z aury všechny přivtělené duše, diskarnáty, separáty, larvy, elementály a neorganické bytosti vzniklé z uřknutí, vzteku, nenávisti a negativních postojů

 • zvednout imunitu, životní energii a vitalitu, navýšit hladinu osobních vibrací, upravit metabolismus i množství volných radikálů v těle atd.

 • čistit hloubkové příčiny problémů, různé psychické blokády,

 • smazat negativní duševní programy v podvědomí (spojené s minulými životy)

 • čistit karmu, rodovou karmu, odstraňovat přísahy a sliby z minulých životů;

 • zlepšit finanční situaci, zpřístupnit paprsek hojnosti do Vašeho života, pod- nikatelům zlepšit příliv klientů. Zde se zjišťují blokující programy a energie - a ty se pak čistí a provádí se náprava. (Toto čištění se však projeví nejdříve za 2 měsíce, protože vesmír nejprve musí vytvořit podmínky pro to, jak finance získáte).

A samozřejmě, že se touto metodou dají řešit ještě i mnohé další věci.

Jde o naprosto bezpečnou metodu. Klient je v průběhu terapie při plném vědomí. 

 

Jak terapie probíhá?

Nejdříve se provede základní diagnostika a léčba, při které zjišťujeme:

 • stav životní energie (a nakolik je tato životní energie využívána),
 • aktuální stav čaker a jejich průchodnost,
 • aktuální stav imunitního systému a volných radikálů v těle
 • počet přivtělených duší a entit v auře klienta
 • karmickou zátěž klienta a jeho duchovní ochranu
 • hlavní příčinu nemoci nebo problému
 • funkčnost jednotlivých orgánů a oběhových systémů
 • aktuální stav základních i nebezpečných prvků v těle (a jejich přebytek či nedostatek)
 • a další potřebné věci, týkající se toho konkrétního problému, který řešíme

 

Samozřejmě, že u všech zjištěných věcí se už rovnou provádí náprava. Co je potřeba odstranit, to se odstraní. A čeho je málo (nebo co funguje málo), tam je nutno provést navýšení na zdravé maximum. 

Pak už se pokračuje formou INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE dle potřeb klienta.

Zde se již konkrétně zaměřujeme na daný problém, hledáme jeho hlavní příčinu (negativní programy, blokace, souvislost s minulými životy) - jak to souvisí s přítomnými osobami ve Vašem současném životě atd.

Zjištěné údaje čistíme, odstraňujeme, harmonizujeme.
Ale vše bude vyčištěno jen do té míry, do jaké to "dovolí" klientovo VJ (Vyšší Já). 

Pokud se rozhodnete pro tuto terapii, tak počítejte s tím, že k vyléčení nestačí jen jedna jediná terapie. Bude nutno provést větší počet terapií (podle potřeby a podle závažnosti nemoci nebo problému, který léčíme).

 

Mnoho klientů však žije v představě, že terapeut s pomocí spirituálního léčení vyčistí a odstraní jejich problémy - a tím je věc vyřešena! Pak čekají na "zázrak" - bez jakékoliv snahy z vlastní strany. Žijí tedy v domnění, že léčitel je vyléčí a oni u toho nebudou muset ani "hnout prstem". Ale takhle to nefunguje.

Pokud klient nezmění svůj způsob života a neodstraní svoje negativní myšlení a jednání - potom znovu vytvoří prostor pro opětovný vznik či návrat těch energií, které již jednou byly vyčištěny - a nemoc (nebo problém) se vrátí!

Toto je důvod, proč s pomocí spirituální terapie nelze léčit každého člověka, ale jen takového klienta, který je na to připraven a který je ochoten změnit své návyky a celkově se od základu změnit! Předpokladem vyléčení je, že klient se bude na svém vyléčení aktivně podílet (ze 70 %) - a těch zbývajících 30 % již tvoří pomoc léčitelů a ostatních lidí.

 

Upozornění!

Tyto léčebné terapie už nedělám, protože jsem od roku 2020 podstatně omezila rozsah své činnosti.  

Toto léčení se však sami můžete naučit v kurzu TERAPEUTICKÉ KYVADLO, ve kterém se tato metoda spirituálního léčení vyučuje. 

Upozorňuji však, že já tento kurz vyučuji už jenom na dálku (přes email). 

 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová