Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - (Unicorn Healing)
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Life Force
Paprsky Univerza
Plamen Centrálního Slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla Světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Reiki

 

 

VŠEOBECNÉ POKYNY K REIKI A K SEMINÁŘŮM REIKI

 

Co je to REIKI? Reiki je pozitivní vesmírná životodárná energie, která k nám přichází z univerza a kterou dostáváme darem, když o ni prosíme. Přístup k této univerzální energii má naprosto každý člověk. Slovo REIKI je složeno ze dvou japonských slov:

REI  - tato slabika v překladu vyjadřuje "předání" životní energie  
KI  -  znamená již zmíněnou "energii", stejně jako v čínštině "chi"
        nebo v sanskrtu "prana"

Často mi lidé kladou otázku:

"Jak poznám, jestli mám léčitelské schopnosti a jestli se
pro tu práci s reiki vůbec hodím?"
 
Pracovat s energií reiki je schopen naprosto každý člověk!
 
Tady vůbec nejde o to, jestli má někdo léčitelské schopnosti,
nebo ne, protože my sami neléčíme! My pouze umožníme, aby
"skrz" naše tělo proudila energie reiki.

Naše tělo funguje jenom jako "kanál", skrz který protéká energie. Je to tedy něco podobného, jako šňůra od žehličky. Koncovku šňůry zasunete do elektrické zásuvky (tím se napojíte na "zdroj") a pak už jen skrz tu šňůru proudí elektrický proud do té žehličky. A naše tělo v případě léčení plní stejnou funkci jako ta šňůra od žehličky - pouze s tím rozdílem, že místo elektřiny naším tělem proudí energie reiki. Vy se napojíte na "zdroj" reiki (ve vesmíru) - a pak už jenom celým Vaším tělem začne proudit energie reiki, kterou svýma rukama předáváte dál ... (tedy další osobě nebo zvířeti, rostlinám, místu, situaci atd.). Jenomže k tomu, aby Vaším tělem mohla tato energie bez problémů a plným tokem proudit, potřebujete absolvovat "zasvěcení" do reiki. Mistr Reiki při zasvěcení "znovu naladí a pročistí" energetické kanály Vašeho těla, uzpůsobí tedy Vaše tělo, čakry a meridiány k tomu, aby reiki Vámi mohla plynule a harmonicky proudit.

Než totiž člověk vstoupí na duchovní cestu, tak je jeho tělo (vrstvy aury) nečisté a rozladěné. Má spousty blokád, rozhašené čakry a možná i fyzické nemoci. Dalo by se to přirovnat k "rozladěné kytaře". A jak tu kytaru znovu naladit? Tím, že člověk projde zasvěcením do reiki. Na semináři reiki se naučíte, že se naše tělo skládá nejen z masa a krve, ale i z jemnohmotného energetického obalu, který má 7 vrstev. Každá vrstva je propojená s jednou ze 7 základních čaker. A co jsou to čakry? To jsou orgány astrálního těla. Zrovna tak jako v našem fyzickém těle máme orgány (srdce, plíce, žaludek ... atd.) - tak také naše jemnohmotná těla mají své orgány, kterým se říká "čakry". A každá čakra je propojená i s fyzickými orgány. Například 3. čakra je propojena s žaludkem, dvanácterníkem, žlučníkem atd. Takže pokud třeba máte potíže se žlučníkem nebo Vás pobolívá žaludek, pak máte znečištěnou a blokovanou 3. čakru, která by potřebovala pročistit. A čím pročistit? No přece energií reiki!

Mistr reiki Vaše tělo (podobně jako tu rozladěnou kytaru) - "znovu naladí". To znamená, že si pohraje s každou jednotlivou strunou (v tomto případě s čakrami), karmicky je pročistí, uvede do rovnováhy, zharmonizuje - a takto čisté a zářící tělo napojí na příslušné vesmírné dimenze. Jakmile Vás jednou Mistr Reiki "znovuprobudí" k průtoku této energie, bude reiki Vašima rukama proudit zcela přirozeně - a Vy si udržíte tuto schopnost už po celý svůj život.

Po zasvěcení do I. stupně Reiki se stanete tzv. "kanálem" pro tuto energii. Přiložením ruky na jinou osobu se nebudete vyčerpávat, ale budete prostředníkem vysílání této energie. Při zasvěcení do reiki Vám budou aktivovány čakry a Vy získáte schopnost uzdravovat sebe i druhé. Přiložením svých rukou na zraněná či nemocná místa ztlumíte bolest a nemoc postupně odstraníte. Zbavíte tělo škodlivin, budete schopni odstranit i blokády. II. stupeň Reiki rozvíjí a prohlubuje tuto schopnost působením na dálku a pronikáním až za hranice času a prostou. Umožňuje mentální léčbu a hlubinné terapie. Energii reiki lze využít pro všechny účely (tedy nejen na léčení nemocí), za všech podmínek a ve všech situacích. Je zcela bezpečné ji užívat kdekoliv, kdykoliv a pro cokoliv. Reiki je ta nejjednodušší přírodní uzdravovací metoda.

 

JAK REIKI LÉČÍ?

 

Požádáme o energii reiki, vytvoříme si tzv. "kanál reiki" a napojíme se na "zdroj". Z tohoto zdroje bude přes naše tělo proudit energie reiki - a my ji svýma rukama předáme dál nemocné osobě tím způsobem, že jí přiložíme ruce na bolavé místo nebo na příslušnou čakru. Energie reiki začne proudit do nemocných částí těla léčené osoby a "nabije" je pozitivní energií. Zároveň se tím zvýší vibrační hladina energetického pole ve fyzickém těle a okolo něho, tedy všude, kde jsou negativní myšlenky nebo pocity připoutány. To způsobí, že se negativní energie v těle rozpadne a zmizí. V těle tak vznikne energetická rovnováha.

Takto Reiki čistí a léčí energetické cesty, a tak umožňuje, aby životní energie mohla plynout zdravým a přirozeným způsobem.

Jsme tedy naživu díky životní energii, která námi neustále probíhá. Životní energie proudí tělem po drahách, zvaných "meridiány". Dále probíhá okolo nás v poli energie, zvaném aura. Tato životní energie živí orgány a buňky těla a podporuje je v jejich vitálních funkcích. Pokud je plynulý tok energie reiki v těle narušen, způsobuje to snížení funkce jednoho nebo i více orgánů a tkání fyzického těla. Je-li tok narušen delší dobu, vznikne v těle nemoc.

 

STUPNĚ REIKI:

 

Klasický Usuiho systém reiki má čtyři stupně:

  • I. stupeň - léčení přiložením rukou na nemocná či zraněná místa, tedy léčení napřímo
  • II. stupeň - léčení na dálku (mentální přenos energie) - zesílená forma léčení
  • III. stupeň - MISTR LÉČITEL - pokročilé techniky, odstraňování karmických zátěží
  • IV. stupeň - MISTR UČITEL - zasvěcování dalších osob do reiki ve smyslu životního poslání

 

Podrobnosti k jednotlivým stupňům reiki najdete přímo v odkazu "USUIHO REIKI - rozšířený systém" (viz. levý pruh s odkazy, kde najdete abecedně seřazený seznam všech energií). V tomto levém pruhu jsou totiž uvedené i další linie reiki, z nichž každá má jiný počet stupňů. Ke každé linii zde najdete spoustu informací, stačí si na příslušné názvy jenom kliknout a tím si otevřít příslušné odkazy.

 

VYSOKOVIBRAČNÍ ENERGIE

 

Zrovna tak, jako je mnoho různých vůní a parfémů, tak nějak podobně je to i s energiemi, které jsou všude kolem nás. Přicházejí a pak zase mizí po boku civilizací a kultur, které již prošly historií naší Země. Různé energie jsou většinou specifické svou jinou intenzitou, frekvencí, ale i uvědomovacími procesy, chutí, vůní a jinými pocity.

Například "Ra-Sheeba" je ztracené faraónské zasvěcení, které nás otevírá absolutní lásce. Seichim je energie, která byla znovu objevena v Egyptě, je specifická svou jemností, ale zároveň i svou intenzitou ji mnozí vnímají jako protékající vodu, která skrze nás proudí. A v neposlední řadě je to Shamballa, která k nám přichází od Mistra St. Germaina z bájné Atlantidy. Není ani tak podstatné, odkud tyto energie pocházejí. Spíš je důležité, proč se právě dnes znovu objevují v tak hojném počtu. Jakoby nám chtěla historie něco připomenout a donutit nás rozpomenout se na doby, kdy jsme k těmto energiím měli přístup. Planeta Země je nyní "na vzestupu", převibrovává ze 3. do 5. dimenze, a proto se nyní objevuje i spousta energií, které vibrují na frekvencích páté dimenze. Stačí si tedy jenom vybrat.

Tyto tzv. "vysokovibrační energie" mají mnohem silnější vibrace než klasická reiki - a slouží nám k tomu, abychom si rychleji očistili svou karmu (kódy DNA) a aby se naše těla snadněji přizpůsobila velkým změnám, kterými planeta Země (a s ní i všechno obyvatelstvo) prochází. Naše DNA je přeprogra- movávána z Univerza, přecházíme ze 2 šroubovic DNA na 12 šroubovic. Současně s tím se objevuje větší intuice a léčitelské schopnosti.

Ať už si zvolíte kteroukoliv z velkého výběru energií, každopádně Vám přeji spoustu krásných zážitků a osobního poznání na Vaší cestě - ať již s reiki nebo při práci s energiemi vůbec.

 

USUIHO ROZŠÍŘENÝ SYSTÉM REIKI

 

Veškeré informace k zasvěcení do Reiki (i ceny) najdete ZDE.

 

_____________________________________________________________

 

Reiki Seznam
 
 
© 2002 - 2024 Eva Fialová