Duchovní stránky
Evy Fialové

Numerologie

Numerologií se zabývaly ty nejvyspělejší kultury ještě před existencí astrologie. Proto je považována za jednu z nejstarších věd světa. Název NUMEROLOGIE pochází z latinského slova "numeros" = číslo. Záznamy o ní najdeme u starých Egypťanů, Peršanů, Mayů, ale i v tajné nauce Indů. Její původ zřejmě sahá až ke zmizelým civilizacím Atlantidy a Lemurie. Tajná řeč čísel, kterou směli ovládat jen ti nejvyšší z kněží a zasvěcených jedinců, sloužila k poznání základních struktur světa a také člověka.

Čísla jsou nositeli určitých vibrací a symbolů. A s těmito vibracemi pracuje i naše současná numerologie. Z data narození a jména je numerologie schopna vyčíst mnohé schopnosti člověka, jeho profesionální možnosti, dále riziko zdravotních potíží a mnoho dalších povahových vlastností a schopností. A také karmu a karmický úkol.

Čím lépe si budeme uvědomovat vibrace čísel a číselných kombinací v datu narození a ve všech ostatních základních vibracích, které na člověka působí - tím i lépe budeme moci chápat sami sebe a své blízké. Numerologie (stejně jako astrologie) prostřednictvím data narození, jména a příjmení navždy zapíše do vesmíru Vaši povahu, životní dráhu i osud. Pomáhá nám vyhnout se překážkám, které se mohou vyskytnout na naší cestě životem. Díky ní můžeme pochopit příčinu věcí, zlepšit své vnitřní "já" a poopravit jednání, které dáváme svému okolí najevo. Může nám být zároveň i vzácným nástrojem k poznání těch, s nimiž se stýkáme nebo které milujeme. Objevovat sami sebe s pomocí numerologie je fascinující dobrodru?ství! Kdo to jednou vyzkoužel, už se bez ní neobejde.

 

 

NUMEROLOGICKÉ ROZBORY

 

VELKÝ NUMEROLOGICKÝ ROZBOR 
(zahrnuje základní numerologický rozbor + karmickou numerologii)

V tomto rozboru je podrobně rozebraná numerologická mřížka z data narození, číselné roviny, izolovaná čísla, životní a psychické číslo, číslo měsíce a roku, charakter, schopnosti, předpoklady, nadání, profesní orientace, studijní předpoklady, zdraví a nemoci atd. Společně s tím je zde stručně posouzeno a rozebráno i jméno osoby a jeho vliv na život, jeho karmické a osudové vlivy, včetně dědičných nemocí. 

Dále jsou zde rozebrány životní (osudové) trojúhelníky, devítileté osudové cykly a je zde uvedena numerologická předpověď na 10 let dopředu. Rozbor popisuje nejenom to, pod jakým číselným vlivem se budou odehrávat vaše jednotlivé osobní roky, ale zároveň popisuje i různé etapy vašeho života (od narození až do smrti) a objasňuje, co v které životní etapě budete prožívat a konkrétně v jakých životních lekcích budete "zkoušeni" osudem. V každém devítiletém cyklu totiž budete prožívat jinou životní lekci jako "učební látku", kterou máte v tomto životě zvládnout. Pochopit svoje osudové cykly je tedy velmi důležité. Každý devítiletý cyklus se ještě navíc každoročně kříží s mnoha jinými číselnými vlivy. Proto je na závěr rozebrán jeden celý devítiletý vibrační cyklus (jednotlivě rok po roce) - pochopitelně ten aktuální, který právě v životě prožíváte (a ty následující roky po něm). To znamená, že tímto rozborem Vám zároveň bude poskytnuta i numerologická předpověď na 10 let dopředu. Rozbor je rozšířený o karmickou numerologii.

Cena rozboru:  2.600,-- Kč     (114 EUR)
Zpracovaný rozbor zasílám na e-mail (ve formátu PDF). 
 

 

KARMICKÁ NUMEROLOGIE

Tento rozbor je velice zajímavý a hodně oblíbený. Je částečně kombinovaný i s astrologií. Prozradí vám, proč jste se narodili na planetu Zemi, jakou karmu (a jaké vzorce duše) si přinášíte do tohoto života, jaký je Váš karmický úkol, čím jste byli v minulém životě, co jste tehdy dělali špatně, jaké chyby opakujete stále dokola a co vlastně máte v tomto životě napravovat. Rozbor se zaměřuje nejen na karmu z data narození, ale také na karmu jména, rodovou karmu, genetickou a osudovou zátěž rodu, zdraví a nemoci, sluneční a měsíční karmu, karmické body (uzly), karmu Saturna a dalších planet a také karmu zakódovanou v krvi (pokud znáte svoji krevní skupinu). Rozbor je částečně kombinován s astrologií. Hodí se i jako dárek pro novorozence.

Cena rozboru:  1.400,-- Kč     (62 EUR)
Zpracovaný rozbor zasílám na e-mail (ve formátu PDF).
 
 
ZMĚNA JMÉNA

Tento rozbor posuzuje, jaký vliv bude mít Vaše nové jméno na Váš život, na Vaše zdraví i na vaši karmu, jak bude v souladu s vaší psychikou a s datem narození - a jakým směrem se s tímto jménem změní vaše povaha a charakter. Se změnou jména se totiž může velmi změnit i váš život a můžete začít trpět nemocemi, kterými jste nikdy předtím netrpěli. Ženy, které přijmou příjmení svého partnera, by si měly uvědomit, že zároveň s tím přijímají i jeho "rodovou karmu" (tedy nemoci jeho rodu a rodové štěstí či smůlu).

Rozbor zahrnuje posouzení nového jména a příjmení ve spojitosti se všemi ostatními faktory, se kterými je nutno toto jméno posuzovat. Tím chci říct, že je potřeba, aby jméno bylo v harmonii s Vaším datem narození, s číslem psychiky, s Vaším karmickým úkolem, s místem, kde žijete atd). A toto všechno se v tom rozboru vypočítává a posuzuje. Jde o velké množství informací. Rozbor zahrnuje i vzorce osudu. Správně by se mělo zjišťovat ještě i to, v jakém souladu toto jméno bude s ostatními členy domácnosti a s lidmi, se kterými se denně stýkáte (ale konkrétně toto už není součástí toho rozboru; je však možno si to přiobjednat).

Cena rozboru:  1.800,-- Kč     (78 EUR)

    

PARTNERSKÝ NUMEROLOGICKÝ ROZBOR

Posuzuje kvalitu partnerství, tedy jak se k sobě dva lidé hodí a nakolik si spolu budou rozumět. Rozebírá se zde společná energie vztahu, složená čísla, partnerský soulad podle čísla osudu, "souzvuk srdcí", čísla kompatibility - a jsou zde využity i metody hermetické numerologie, které posuzují typy osobností, společné životní rytmy, srovnání partnerů podle shodných rytmických čísel, polarity typů osobnosti a polarity karmických bodů. Kromě toho je zde vypracován numeroskop dispozic partnerství a Kompozitní numeroskop, který zahrnuje partnerské trigony, kvadratury a opozice, včetně elementových spojení.

Cena rozboru:  2.800,-- Kč     (107 EUR)
Zpracovaný rozbor zasílám na e-mail (ve formátu PDF).

 

ŽIVOTNÍ JANTRA

Jde o magický čtverec 4 x 4 (16 políček), sestavený z data narození, ve kterém je zakódován celý život člověka. Každé políčko (a v něm vypočtené číslo) představuje jednu oblast života. Magická síla výpočtu spočívá v tom, že čísla ve všech řadách, sloupcích i úhlopříčkách dávají stejný součet. Osud člověka je tedy interpretován podle čísel, které v jednotlivých políčkách vyjdou. Tato numerologická jantra na vás přivolává štěstí a používá se jako osobní talisman (např. je možno si ji nechat vyrýt do stříbra a nosit jako přívěšek na krk apod). Výpočet životní jantry je vhodný i jako dárek pro novorozence.

Cena rozboru:  300,-- Kč    (14 EUR)

      
 

 

K numerologickým rozborům potřebuji:

  • datum narození
  • čas a místo narození - (k některým úkonům ho potřebuji, ale není to bezpodmínečně nutné)
  • současné jméno a příjmení (případně rodový titul)
  • rodné příjmení - (nebo příjmení, se kterým jste se sice narodili, ale v krátké době bylo ještě dodatečně změněno)
  • přezdívku, pseudonym či umělecké jméno (pokud nějaké máte)
  • případně ještě i vaši krevní skupinu (pokud ji znáte) - jako údaj ke karmické numerologii, neboť karma je zakódovaná i v krvi; ta krevní skupina však není k rozboru bezpodmínečně nutná;

 

Informace k rozborům:

  • Numerologické rozbory zpracovávám písemně a po vyhotovení Vám je pošlu na mail ve formátu PDF.
  • Numerologické rozbory vyhotovuji do 2 - 3 týdnů ode dne úhrady platby (nebo dle dohody). Záleží na rozsahu rozboru a na momentálním množství zakázek.

  • Sejde-li se mi více zakázek naráz, pak pořadí zpracování zakázek je určováno podle data uhrazení platby (nikoliv podle data objednání).

 

Zakázky se platí předem, a to převodem na účet  (a nebo složenkou typu "A").

číslo účtu Vám sdělím 

 

Chcete-li si objednat některý z výše uvedených rozborů,

 
vyplňte objednávkový formulář: OBJEDNÁVKA ROZBORU/HOROSKOPU
(můžete si na něj kliknout i zde, ale jinak tento formulář najdete pod tlačítkem Přihlášky)
 
Příjem Vaší objednávky Vám potvrdím na mail - a obratem Vám sdělím číslo účtu a případné další informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení mi pište do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.
 

 

 

KURZ NUMEROLOGIE

 

Máte-li zájem o Kurz numerologie, pak veškeré podrobnosti k němu najdete zde v tomto odkazu (klikněte si na něj):  KURZ NUMEROLOGIE.

 

 

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová