Duchovní stránky
Evy Fialové

Astrologie

Rodíme se v určitý den, na určitém místě - a podobně jako archivní víno - máme vlastnosti roku a období, v němž jsme se narodili. Celý život člověka je "cesta časem". Dnem narození každého jedince (s prvním nadechnutím) se otiskuje mapa hvězdného nebe toho času a místa.

HOROSKOP - nám slouží k tomu, abychom pochopili sami sebe. Abychom pochopili, proč máme takové a takové vlastnosti, proč se nám v některých obdobích života nedaří (ať už jde o partnerské vztahy, povolání atd.), jakých chyb se dopouštíme a opakujeme je stále dokola, k čemu máme nadání, k jakým nemocem máme dispozice, jaké povolání bychom podle správného měli vykonávat, k čemu budeme mít v životě tendence, jaký je náš úkol v tomto životě atd.

Mnoho lidí si astrologii plete s "věštěním" a mají pocit, že o sobě astrologovi "nesmí nic prozradit". Dětinsky a naivně očekávají, co jim astrolog "uhodne". Jenomže astrolog zásadně nic nehádá, ale pouze objasňuje, co znamenají určité astrologické konstelace a jakým způsobem se mo- hou projevit v životě člověka. Pokud však astrolog zná lépe situaci dotyčného, pak mu může poskytnout i mnohem přesnější informace.

I když astrologie pochopitelně také může přinést informace, které připomínají věštbu osudu, přesto je brána spíš jako psychologická záležitost! Dějově může naznačit jenom ten "nejpravděpodobnější" scénář života. Aspekty a postavení planet jen udávají tendence a možnosti, které se člověku naskýtají - a kterými pravděpodobně i projde, pokud proti tomu nic neudělá. Není tedy úplně všechno dáno osudem. Člověk má do jisté míry i svoji "svobodnou vůli". I něčemu zlému se lze vyhnout, nebo aspoň zlé účinky zmírnit na minimum.

Astrologické výpočty vycházejí z hodiny a minuty narození, nepřesnost plus nebo mínus 15 minut je už vlastně horoskopem někoho jiného, protože planety a naše Země jsou v neustálém pohybu. Neznáte-li svůj přesný čas narození, lze provést tzv. rektifikaci, což je zjištění přesného času narození zpětnými astrologickými výpočty na základě několika významných životních událostí.

Astrologické rozbory vypracovávám písemně a zasílám na e-mail.

Chtěla bych zdůraznit, že se nejedná o komerční počítačové výklady! Rozbory zpracovávám vlastnoručně já sama. Astrologický program mi slouží pouze jako kalkulačka - tedy pouze k tomu, aby za mne vypočítal složité astrologické výpočty, na kterých bych při "ručním počítání s kalkulačkou" ztrácela obrovské množství času. Rozhodně nejsem zastáncem tzv. "počítačových horoskopů bez vyhodnocení astrologa" a ani bych nikdy svým klientům nic takového nenabízela!

 

ASTROLOGICKÉ ROZBORY

 

VELKÝ ASTROLOGICKÝ ROZBOR
(zahrnuje základní horoskop + karmickou astrologii + astrologickou prognózu)

Tento astrologický rozbor v sobě slučuje tři rozbory. Osobní horoskop (tzv. nativní radix horo- skop) vychází z místa a času narození - a je základem pro všechny ostatní druhy horoskopů. Poskytuje ucelený obraz osobnosti člověka. Rozebírá vlastnosti, které Vám daly "do vínku" planety, které u Vás stály v okamžiku Vašeho narození. Tyto vlastnosti můžete v životě buď rozvíjet, nebo je potlačit. Jde tu především o charakter člověka, jeho silné a slabé stránky, nadání, talent a vlohy, zdraví a nemoci, profesní orientaci. Rozbor se zaměřuje na všech 12 astrologických oblastí života a naznačuje hlavní směry životní cesty. Obsahuje "životní plán" člověka, s nímž dotyčný přišel na svět, tzv. předurčenost v různých oblastech života jako jsou vztahy, práce, finance, děti atd. Je zaměřen na osudové tendence a najdete v něm kromě rozboru osobnostních rysů i karmické zatížení - dluhy z minulých životů, karmický úkol v tomto životě a různé další informace z karmické astrologie. Rozbor obsahuje i prognózu do budoucna (tranzity, direkce).

           Cena:  2.800,-- Kč    (122 EUR)        (cca 70-90 stran textu A4)
Zpracovaný rozbor Vám zašlu na e-mail. 
 
 

DĚTSKÝ HOROSKOP

Zkrácená forma horoskopu. Informace pro rodiče, jaké bude mít jejich dítě charakterové vlastnosti, jakým směrem ho mají vychovávat, jaké vlastnosti u něj mají podporovat a jaké zase naopak potlačit. Je zde naznačený i směr pro profesní orientaci. Horoskop je vhodný i jako dárek k narození dítěte.

           Cena:  1.250,-- Kč     (56 EUR)        (cca 30-40 stran A4)
Zpracovaný rozbor Vám zašlu na e-mail. 
 
 

KARMICKÝ HOROSKOP

Tento rozbor zjišťuje Váš karmický úkol, karmu rodu, karmu minulých životů. Je zaměřený na postavení retrográdních planet, lunárních uzlů a jejich aspektů, což jsou karmické prvky, které nám slouží k pochopení odkazů minulosti a k pochopení karmického úkolu v tomto životě, objasňují nám plán současného života a poukazují na karmické zatížení a dluhy z minulých životů. To jsou věci, které jsou pro náš život velmi důležité a mají nezastupitelnou roli pro možnost našeho duchovního růstu. Je zde rozebírána nejen karma minulých životů, ale i sluneční a měsíční karma, karma Saturna, Pluta a Černé Luny i karma zakódovaná v krvi.

Cena: 1.400,-- Kč     (62 EUR)          (cca 40-50 stran A4)     
Zpracovaný rozbor Vám poštlu na e-mail. 
 
 

PARTNERSKÝ SROVNÁVACÍ HOROSKOP:

Jde o astrologické porovnání horoskopů dvou osob. Tímto rozborem lze zjistit, jak se k sobě partneři hodí z hlediska charakterových vlastností, způsobu lásky, citlivosti, temperamentu, způsobu myšlení, co kdo podvědomě hledá a očekává, co si partneři vzájemně přinesou a jaké jsou vyhlídky na jejich společné soužití. Lze zjistit i to, proč se partneři setkali - a jaké mají karmické úkoly. Tento rozbor se skládá ze tří částí: (1) rozbor osobních dispozic partnerky pro vztah, (2)  rozbor osobních dispozic partnera pro vztah, (3) srovnávací rozbor pro partnerství, tj. vzájemné porovnání obou horoskopů a vyhlídky na společný život této partnerské dvojice.

Cena: 3.500,-- Kč    (144 EUR)
Zpracovaný rozbor Vám pošlu na e-mail. 
 

 

 

INFORMACE K ROZBORŮM:

  • Rozbory vypracovávám písemně a zasílám je na e-mail (ve formátu PDF).

  • Zakázky vyhotovuji cca do 2 - 3 týdnů ode dne úhrady platby (nebo dle dohody). Záleží na rozsahu rozboru a na momentálním množství objednaných zakázek.

  • Pokud se mi nahromadí vícero zakázek naráz, pak bude pořadí zpracování zakázek určováno podle data uhrazení platby ( nikoliv podle data objednání). 

 

Zakázky se platí předem, a to převodem na účet (nebo složenkou typu "A").
číslo účtu Vám sdělím
 

K písemným astrologickým rozborům potřebuji:
  • jméno
  • datum narození
  • přesný čas narození (hodiny a minuty)
  • místo narození (město, země)
  • u partnerských rozborů potřebuji znát (kromě základních údajů obou partnerů) ještě i datum seznámení či svatby, tedy kdy partnerství vzniklo (aspoň měsíc a rok)
  • u tranzitních horoskopů potřebuji (kromě základních údajů) znát také údaj o současném pobytu dané osoby (město, stát)
 

Chcete-li si objednat některý z výše uvedených rozborů,

vyplňte objednávkový formulář: OBJEDNÁVKA ROZBORU/HOROSKOPU
(můžete si na něj kliknout i zde, ale jinak tento formulář najdete pod tlačítkem Přihlášky.
 
Příjem Vaší objednávky Vám potvrdím na mail a obratem Vám sdělím číslo účtu a případné další informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení mi v objednávce pište do kolonky Poznámka. Je možná i platba složenkou typu A. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT.
 
Ceny rozborů jsou uvedené v textu.

 

© 2002 - 2024 Eva Fialová