Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - Unicorn Healing
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Live Force
Paprsky Univerza
Plamen centrálního slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba, Nové energie
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Elementar reiki

Elementar reiki byla vytvořena Rebeccou Doolin. Je to kombinace magie, učení Wicca, práce s elementy a energií Reiki. Je poměrně silná, hodně účinná a vhodná pro ka?dého, kdo má rád magii, přírodu, druidské formy léčení a učení - a kdo se chce dále vyvíjet a rozvíjet svůj duchovní a energetický potenciál.

Tato reiki bývá velmi často nesprávně označována jako "Elemental reiki". Pova?uji za nutné upozornit, ?e tady se jedná o práci s elementy, nikoliv s elementály.

Elementy jsou prvky jako je: oheň, voda, země, vzduch a éter, zatímco "elementálové" jsou přírodní duchovní bytosti (víly, skřítci, gnómové). Tolik na vysvětlenou k elementární reiki.

Elementární reiki pracuje s 8 symboly a také s různými energetickými technikami. Pravděpodobně je to jedno z nejkrásněj?ích spojení tradiční reiki a pohanských tradic.

Symboly z Elementární reiki jsou vhodné předev?ím na či?tění a harmonizaci čaker. Ale pochopitelně, ?e se tato reiki pou?ívá také na léčení různých fyzických i du?evních nemocí a odstranění blokád. Léčí emocionální, citové a nervové problémy, je vhodná při depresích, léčí i srdeční slabosti a jakékoliv blokády v srdeční čakře.

Podmínkou pro absolvování I. stupně Elementar reiki jsou minimálně dva stupně Usuiho reiki a základní znalosti o čakrách. Předpokladem pro II. stupeň Elementar reiki je Mistr/Učitel v Usuiho systému reiki.

Cena zasvěcení na dálku:
I. stupeň: u?ivatelský stupeň ........ 2.000,-- Kč
II. stupeň: Mistr/učitel ................. 1.500,-- Kč

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlá?ku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud v přihlá?ce uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem (nebo slo?enkou, ke které potřebujete číslo účtu), pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT. 

© 2002 - 2018 Eva Fialová