Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - Unicorn Healing
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Live Force
Paprsky Univerza
Plamen centrálního slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba, Nové energie
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Isis Seichim/Velmistr

Isis Seichim vychází ze základů Seichim reiki, ale její učivo je rozšířenější. Zatímco v Seichim reiki se vyučuje jen 8 symbolů, Isis Seichim má 15 symbolů - a důraz je zde kladen i na barvy.

Zakladatelem této linie je Abu al Adir. Jde o egyptský systém, který navazuje na linii Isis Seichim, je pokračováním mistrovství Isis Seichim reiki.

Isis - jako ochranná, tajuplná a zlatá bohyně osudu byla uctívána od Nilu až po Rýn.

Linie velmistra Isis Seichim obsahuje úvod do egyptských mystérií a k tomu celkem 5 symbolů, které minimálně pětinásobně zvyšují potenciál energie Isis Seichim. Zvýšíte si jimi schopnost odpouštění sobě i druhým a dojde také k většímu otevření srdečního centra.

 

 

 

 

 

 

1. symbol - symbol pro či?tění problémů a bloků z minulosti i přítomnosti; tímto symbolem se zesiluje původní síla Isis Seichim pětinásobně, u někoho dokonce i vícenásobně (podle dosa?eného duchovního stupně);

2. symbol - symbol transformace, dodává moc k rozhodnutí o "?ivotě", umo?ňuje nám vět?í seberealizaci, zvý?í se nám proces "uvědomování si";

3. symbol - je to symbol ochranný a napomáhá nalezení pevnosti v lásce a dal?ímu duchovnímu růstu; ochraňuje toho, kdo jej pou?ívá;

4. symbol - symbol pro usmíření s jinými lidmi; také symbol krásy, proto?e zesiluje a prohlubuje na?e cítění a pochopení pro krásu, prohlubuje i schopnost intuice;

5. symbol -  nejvy??í symbol v Isis Seichim, symbol radosti

 

Linie obsahuje celkem 5 zasvěcení s odstupem 3 - 7 dní, podle dosa?ených osobních vibrací. Dále obdr?íte elektronický manuál a certifikát.

Cena zasvěcení na dálku:

Velmistr Isis Seichim (celkem 5 zasvěcení) ..... 4.500,-- Kč
 

 

Linii Velmistr Isis Seichim mohou absolvovat pouze Mistři/Učitelé Isis Seichim reiki, proto?e tato linie je pokračováním a roz?ířením mistrovství v Isis Seichim reiki.
 

 

 

Máte-li zájem o zasvěcení do této linie,

pak vyplňte přihlá?ku zde v tomto odkazu (klikněte si na něj): PŘIHLÁ?KA

V přihlá?ce budete vyplňovat způsob platby: buď slo?enkou nebo bankovním převodem. Příjem Va?í přihlá?ky Vám potvrdím na mail - a pokud v přihlá?ce uvedete, ?e hodláte platit bankovním převodem (nebo slo?enkou přímo na účet), pak Vám obratem sdělím číslo účtu a případné dal?í informace. Jakékoliv dotazy nebo sdělení pi?te do kolonky Poznámka. Moji adresu najdete vpravo nahoře pod tlačítkem KONTAKT. 

© 2002 - 2018 Eva Fialová