Duchovní stránky
Evy Fialové

Abundia
Akášická kronika
Aktivace krystalů Atlantidy
Ama-deus
AMARA - duchovní zmocnění
Andělské léčení/Andělské reiki
Archangelic Seichim
Atlantis Healing System
Ayurveda reiki
Bílé Světlo stvoření
Bohyně BRIDGIT
Bohyně DANA
Boží pečeť
Concordia Caelistus - síla 354 andělů
Deep Red Reiki
Dračí reiki (Dragon reiki)
Dvě srdce
Egyptian Cartouche
Elementar reiki
Energie bílých hadů
Energie Svatého Grálu
Energie zlatých hadů
Engel-Ki
Ethereal Crystals
EVITAH
Full Spectrum Healing (FSH)
Full Spectrum Light (FSL)
Gold reiki
HELIOS - sluneční systém energií
HUNA hawaiian reiki
Hvězda Isis - Sirius
IMARA reiki
Indigové světlo
Isis Seichim
Isis Seichim/Velmistr
JEDNOROŽCI - Unicorn Healing
KABALA REIKI
Karmic Distance Reiki
Karuna-Ki
Ki-Manna
Kněz Řádu Melchisedeka
KOFU
KOSO RAYS
Kristovo žezlo
Kundalini reiki
Lemurian facilitator
Lemurské krystaly I. a II.
Lemurské "Nové energie"
Lightarian-Ki
MAHATMA
Machu Picchu
New Usui Reiki
Orgon Live Force
Paprsky Univerza
Plamen centrálního slunce
Psychická reiki
Pyramida moudrosti
Pyramida světla
Ra-Sheeba
Ra-Sheeba, Nové energie
Ra-Sheeba/Velmistr
Reiki Fialového plamene
Roh hojnosti
Rubínový paprsek Buddhy
Sedm paprsků lásky
Sedm paprsků osvícení
Seichim reiki
Sekhmet Seichim
SHAMBALLA 1024
SHAMBALLA-12D
Shing Chi
Schumann Resonance
Síla Kristova
Síla světla hvězd
Snow White Healing
SOKAISI
Solar Light
Spirit reiki
Stříbrný déšť (Silver Rain)
Tachyon reiki
TARI
Templářský řád (Templar Degree)
THOTH
Tyrkysový plamen
Usui Tibetan Reiki
USUIHO REIKI - rozšířený systém
USUIHO REIKI - VELMISTR
Vajra Tummo Reiki
Záření Alcyonu
ZOVIRAH
Reiki Fialového plamene

V létě roku 2000 nalezla Ivy Moor 40 symbolů. Nazvala je Reiki Fialového plamene (Violet Flame Reiki). Není to ?ádné lep?í nebo nové reiki. Ale Ivy Moor si je jistá, ?e to jsou "staronové" symboly, které mají velkou sílu.

Ivy Moor pou?ívala denně určitou mantru "Nanebevzaté Mistryně Kwan Yin" - vzývala tedy Fialový plamen. Touto mantrou přivolávala k sobě přítomnost Kwan Yin. Viděla symboly a rychle je namalovala, aby tuto informaci zajistila. Nehledala vědomě, jen se pokou?ela prohloubit svou duchovnost a najít něco nového. 

Ivy Moor je Mistr/učitel Usuiho reiki, ale přirozeně také Mistr/učitel Reiki Fialového plamene. Systém symbolů Reiki Fialového plamene nám byl dán ke sdílení. Fialový plamen Reiki má teplý, soucitný dotek a nabízí velké léčení - jak léčení ducha, tak i léčení těla. Toto reiki nás uvede do dobroty na?í vlastní osobní síly tím, ?e nám vyčistí ego a dodá čistotu srdce. To nás spojí s milujícími energiemi Lady Quan Yin a také Saint Germaina, který je mistrem fialového paprsku (sedmého paprsku).

Mistryně Kwan Yin (viz. obrázek vpravo) je ochrannou patronkou v?ech, kteří jsou ohro?ováni ohněm, vodou, démony a mečem - a přiná?í po?ehnání dětem. Její působení se roz?ířilo na celý asijský prostor a nyní také na zbytek světa. Je srovnatelná s Budhou Avalokiteshvarou, který ztělesňuje Bo?í vlastnost soucitu.

Kwan Yin patří dnes k Nanebevzatým mistryním a k "Velkému Bílému bratrstvu". Bílé bratrstvo sestává převá?ně z mistrů a mistryň, kteří se naučili ve fyzickém těle ovládat síly Země. Putovali na cestě kupředu mnoha pozemskými ?ivoty - a různými stupni zasvěcení. Společně s Mistrem Saint Germainem pracuje s fialovým paprskem odpu?tění a transformace.

V Reiki Fialového plamene se předávají celkem 4 zasvěcení - a při ka?dém z těchto zasvěcení obdr?íte 10 symbolů. 

Zasvěcuje se na dálku. Ka?dé zasvěcení trvá cca 30 minut. Obdr?íte elektronický manuál ve formátu PDF a certifikát.

Předpoklad: Mistr/učitel Usuiho reiki 
Cena celé linie vč. certifikátu Mistra/učitele ..... 3.500,-- Kč 

© 2002 - 2018 Eva Fialová